Skip navigation

6.1.3. A beszédészlelés és megértés zavara

A szerző Gósy megállapításait rendszerezi. A megértés nehézségei nem megfelelő válaszokban, helytelen feladatmegoldásban és bizonytalan teljesítésben nyilvánulhatnak meg. A feldolgozó rendszer zavarait a magatartásbeli problémák, a túlzott játékosság, a beszédfejlődés lassabb tempója, a szegényes szókincs és a fokozott szótorzítások jelezhetik. Gósy osztályozása szerint megkülönböztetjük a zavar helye, típusa, mértéke és együttjárása szerinti problémákat (Radványi, 2005).