Skip navigation

9.4. Az AAK csoportosítása

Gudrun ábráján megkülönböztet normál és speciális AAK-t. A normál AAK alatt azon szimbólumokat érti, melyeket minden ember használ a mindennapokban, mint például az épületekben megjelenő táblák, jelzések. Speciális AAK esetén a hangzó beszédet támogató, helyettesítő eszközrendszereket érti. Alapvetően megkülönböztethetünk külső segédeszközök nélküli, illetve külső segédeszközöket igénybe vevő alternatív kommunikációt, utóbbit további két csoportra bontjuk, elektronikus és nem elektronikus kommunikációs segédeszközök. A szakirodalomban természetesen több csoportosítás is létezik. Nincs egységesen elfogadott rendszerezés (lásd Erdélyi-Kálmán szakmai párbeszéde Gyosze). A gyakorlati munka szempontjából Gudrun csoportosítását szem előtt tartva később néhány csoportot részletesebben is bemutatunk.

11. ábra, Gudrun (2001, 2. o.): AKK eszközök csoportosítása