Skip navigation

A multikulturális nevelési – oktatási intézmény jellemzői

A multikulturális iskola jellemzői:

 • a nevelőtestület hozzáállása és értékrendje demokratikus (nem rasszista);
 • a nyelvi pluralizmus értéket jelent az iskolában;
 • az iskolai normák és értékek az etnikai és kulturális sokszínűséget tükrözik és szentesítik;
 • olyan tanítási és motivációs stílusokat alkalmaznak a pedagógusok, amelyek hatékonyak a különféle társadalmi osztályokból vagy etnikai csoportokból származó tanulóknál;
 • a felmérések és visszajelzések segítik az etnikai egyenrangúságot;
 • a különböző etnikai csoportokból, társadalmi osztályokból érkező gyermekek egyenrangúságot tapasztalnak az iskolában;
 • a curriculum és a tanítási anyagok bemutatják a különböző fogalmak és problémák etnikai vonatkozásait;
 • a tanárok és a tanulók elsajátítják a rasszizmus felismerésének és az ellene való küzdelemnek a képességét;
 • a multikulturális pedagógiai törekvések a pedagógia minden területére kiterjednek (tananyag, tanár-diák kapcsolat, motiváció, iskolai környezet,stb.)

A multikulturális pedagógia jellemzője, hogy tiszteletben tartja a különböző kultúrák értékeit, szokásait, hagyományait. A multikulturális pedagógia célja (Kozma Tamás):

 • a több kultúrára épülő személyiség-fejlesztés, amellyel a legfőbb cél, hogy a diákok előnyként éljék meg az eltérő kulturális hátteret;
 • a kisebbségi kultúra fenntartása, beleértve a vallás, a nyelv, a normák, tradíciók, társadalmi értékek, társas kapcsolatok ápolását;
 • átfogó értékek felkarolása, fejlesztése, amelyek, mind a kisebbség, mind pedig a többség számára fontosak és értékesek;
 • a teljes kulturális beolvadás megakadályozása. Ezáltal remélhető, hogy a kisebbségek fennmaradnak, kulturális identitásuk megerősödik, fejlődhetnek a többségi környezetben.