Skip navigation

3.2. Az elméleti és gyakorlati képzés kapcsolódási pontjai a második évfolyamon

A második évfolyamon a hallgatók bővítik gyógypedagógiai alapozó ismereteiket, továbbá megkezdik a szakirány specifikus ismeretek alapozását.

A tanév során terepgyakorlatok nem jelennek meg, a gyógypedagógus-jelöltek több gyakorlatorientált kurzus keretei között fejlesztik a gyógypedagógiai munkához szükséges kompetenciáikat.

Gyógypedagógiai alapozó ismeretek:

-          kórtani ismeretek,

-          fejlődéstani ismeretek,

-          pszichiátriai ismeretek,

-          fejlődésneurológiai ismeretek,

-          pedagógiai ismeretek,

-          szociálpszichológiai ismeretek,

-          gyermekvédelmi ismeretek.

 

Gyakorlati, készségfejlesztő kurzusok:

-          pedagógiai diagnosztikai ismeretek,

-          gyógypedagógiai pszichodiagnosztikai ismeretek,

-          játékpedagógiai ismeretek,

-          pedagógiai kommunikáció,

-          mentálhigiéné,

-          művészetpedagógiai terápiás ismeretek.

 

Logopédia szakirány elméleti kurzusok:

-          logopédiai alapismeretek,

-          a logopédia anatómiai medicinális alapjai,

-          pszicholingvisztikai ismeretek,

-          fonetikai és fonológiai ismeretek,

-          neurolingvisztikai ismeretek,

-          a nyelvfejlődés és zavarai,

-          a beszédfogyatékosok pszichológiája és pszichodiagnosztikája.

 

Logopédia szakirány gyakorlati kurzusok:

-          beszédtechnika.