Skip navigation

5.5. Szakirányú összefüggő gyógypedagógiai gyakorlat logopédia szakirányon

Nappali tagozaton egyéni, összefüggő logopédiai gyakorlati forma, melynek keretében a tanítási órák tervezésén és levezetésén túl a hallgatók betekintést nyerhetnek a fogadó intézmény és a munkaközösség működésébe is.

A hallgatóknak mindkét tagozaton lehetőségük van intézmény kiválasztására, melyet a Jelentkezési lapon jelölnek és továbbítanak a gyakorlati oktató részére.

 

Levelező tagozaton a Gyógypedagógiai gyakorlat 4. kurzussal tömbösített formában teljesítik a hallgatók.