Skip navigation

I.2.5. Az erkölcsi védelemre szoruló gyermekek számára az iskolák zárt világának megteremtése

A gyermekkorhoz való viszony változása az iskoláztatási szokások átformálódásában is testet öltött. A szülők és pedagógusok védelmezni akarták a gyereket a hétköznapi élet szennyes oldalától, az erkölcsileg káros hatásoktól, ezért a szigorú felügyeletet nyújtó iskolákba küldték őket. Az iskolák – elsősorban a bentlakásos intézetek, internátusok – zárt világa ezzel mintegy meghosszabbította „konzerválta” a gyermekkort.