Skip navigation

VI.1. Az internet és a hipertext, a multimédia és az interaktivitás

Célok

A médiatörténeti alapismeretek elsajátítása után a kortárs média jelenségeinek alapos feltérképezésével érdemes folytatni a médiára való, minél szélesebb rálátás kialakítását. Az internet mibenlétének, a multimédia és az interaktivitás fogalmainak megismerése elengedhetetlen ahhoz, hogy egy pedagógus képes legyen közös nyelvet találni azokkal a gyerekekkel és fiatalokkal, akiknek az életében ezek a jelenségek meghatározóak.