Skip navigation

6. Beszédfogyatékosok ellátása a többségi intézményekben integrált nevelés, oktatás keretében

A sajátos nevelési igényű gyerekek ellátására a többségi intézményekben a köznevelési törvény alapján az EGYMI-k jogosultak.

A közoktatási törvény 2003. évi módosítása biztosított először törvényi kereteket arra, hogy a speciális iskolák bővíthessék funkcióikat pedagógiai szakszolgálati tevékenységet és pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat vállaljanak fel.

A gyógypedagógusok számára lehetőségek nyíltak a szakmai megújulásra, a kompetenciák tágítására, a széles körű együttműködésre az oktatási intézmények, pedagógusok és szülők között (Papp G. – Mile A. 2012).

EGYMI által ellátott szakszolgálati feladatok:

-  gyógypedagógiai tanácsadás, korai gondozás, fejlesztés,

-  fejlesztő felkészítés,

-  logopédiai ellátás,

-  konduktív pedagógia,

-  gyógytestnevelés.

Valamint:

-   utazótanári-hálózat.

     

Ellátható pedagógiai-szakmai szolgáltatások:

-  szaktanácsadás,

-  pedagógusképzés, továbbképzés, önképzés,

-  tanulói tájékoztató, tanácsadás.

 

 

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről továbbra is biztosította a jogszabályi hátteret az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények működéséhez.

 Az ellátandó feladatok körét azonban jelentősen leszűkítette.

A törvény 20. §- ának (9) bekezdése szerint: „EGYMI a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók többi gyermekkel, tanulóval együtt történő nevelésének, oktatásának segítése céljából hozható létre. Az EGYMI - céljaival összhangban - az országos és megyei szakértői bizottsági feladatokon kívül pedagógiai szakszolgálati feladatokat is elláthat, továbbá utazó gyógypedagógusi hálózatot működtethet. Elláthatja továbbá a családsegítő szolgálat, az iskola-egészségügyi ellátás feladatait, valamint az intézmény keretén belül óvodai, általános iskolai vagy középfokú iskolai feladatot ellátó intézményegységnek kell működnie. Az EGYMI - ben ellátott feladatokra külön-külön szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységeket kell létrehozni.”

 

2013. szeptember 1-től a Pedagógiai Szakszolgálatok feladatai közül az utazó tanári hálózat átkerült az EGYMI feladatai közé. A korai ellátás faladata viszont a Pedagógiai Szakszolgálatok ellátása alá kerültek.  Így tehát a 0-5 éves korig, közoktatási intézményben nem foglalkoztatott beszédfogyatékos gyermek ellátása a szakszolgálati logopédus feladata, míg az óvodás, iskolás korosztály, akik integráltan tanulnak, azokat az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények szakemberei látnak el. A nem beszédfogyatékos beszédhibás gyermekek a szakszolgálati logopédustól kapnak terápiát. A sajátos nevelési igényű, beszédfogyatékos gyermekek logopédiai ellátása magasan kvalifikált szakembert igényel. Jelenleg óriási hiány mutatkozik az ellátórendszerben a munkájuk iránt. Míg a Pedagógiai Szakszolgálatokban dolgozó gyógypedagógusoknak szükséges a szakvizsga és munkatapasztalat, addig az EGYMI-ben dolgozó szakembereknek még nincsenek ilyen kritériumok.

Feladat

Ványi Ágnes – Róth Mária: Útmutató a beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneveléséhez anyagból keresse ki, mi az EGYMI keretein belül dolgozó logopédus utazótanár feladatai a beszédfogyatékos gyermekek/tanulók integrációjának támogatásában!

http://files.szello.webnode.hu/200000037-9ae3d9bddc/2_beszedfogyatekos.pdf