Skip navigation

Felhasznált irodalom

 • Balogh, L. (2006): Pedagógiai pszichológia az iskolai gyakorlatban. Urbis Könyvkiadó, Budapest.
 • Farkasné Kristóf, Zs. (2006): Lehetőségek a tanulási problémák korai felismerésében és megelőzésében. Új Pedagógiai Szemle. 2006/6 98-106.  http://epa.oszk.hu/00000/00035/00104/2006-06-mu-Farkasne-Lehetosegek.html letöltés: 2015. március 20.
 • Gaddes, W, H - Edgell, D (1994): Learning Disabilities and Brain Function: A Neuropsychological Approach Springer-Verlag NewYork Inc.
 • Gaddes, W, H. (1980): A tanulási zavarok előfordulásának felmérése és etiológiája. In: Torda Á. (szerk.): Szemelvények a tanulási zavarok köréből. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996.
 • Gereben, F.-né (2006): A tanulási sikertelenség problémája – gyógypedagógiai pszichológiai megközelítés In: Zsoldos M. (szerk.) Gyógypedagógiai diagnosztika és tanácsadás Oktatási Minisztérium, Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány
 • Gyarmathy, É. (1995): Kreatív tehetség és tanulási zavarok. In: Balogh, L., Herskovits, M. és Tóth, L. (szerk.): Tehetség és képességek, KLTE Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék, Debrecen, p. 199-217. o. http://www.diszlexia.hu/Tehtan.htm  Letöltés: 2015.04.24.
 • Gyarmathy, É. (2003): Játékkatalógus Iskolapszichológia 20. ELTE Pedagógia és Pszichológiai Kar Tanárképzési és- továbbképzési Központ, Budapest.
 • Gyarmathy, É. (2009): Tanulási zavarok azonosítása és kezelése az óvodában és az iskolában. www.diszlexia.hu  Letöltés: 2015. 04. 23
 • Gyarmathy, É. (2010): Diszlexia felsőfokon. http://www.diszlexia.hu/diszlexia/4fejezet_d2.pdf  Letöltés: 2015.05.04.
 • Gyarmathy, É. (2011) A digitális kor és a sajátos nevelési igényű tehetség. Fordulópont 51. 79-88.
 • Mesterházi, Zs. (szerk.) (2001): Gyógypedagógiai lexikon. Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, Budapest.
 • Mesterházi, Zs. (2006): A (gyógy)pedagógiai diagnosztikát segítő alapfogalmak. In: Zsoldos M. (szerk.): Gyógypedagógiai diagnosztika és tanácsadás.Oktatási Minisztérium, Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány
 • Porkolábné Balogh, K. (1987): Készségfejlesztő eljárások tanulási zavarral küzdő iskolásoknak. Iskolapszichológia 4.  Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest
 • Porkolábné Balogh, K. (1988): A tanulási képességet meghatározó pszichikus funkciók fejlődése, a tanulási nehézségek korai felismerésének lehetőségei, a fejlesztés perspektívái. In: Porkolábné Balogh, K. (szerk.): Iskolapszichológia. Tankönyvkiadó, Budapest.
 • Séra, L. és Bernáth, L. (2004): Az iskolai tanulásra való készenlét, speciális tanulási nehézségek In: N Kollár K. - Szabó É. (szerk.): Pszichológia pedagógusoknak. Osiris Kiadó, Budapest.
 • Tóth, L. (2008): Pszichológia a tanításban. Pedellus Tankönyvkiadó Kft. Debrecen.
 • Zsoldos, M. és Sarkady K. (1999): Szűrőeljárás óvodáskorban a tanulási zavar lehetőségének vizsgálatára: MSSST (Meeting Street School Screening Test – MSSST) Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, Budapest.
 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV letöltés: 2015. 05. 05.