Skip navigation

Felhasznált irodalom

 • Balogh, L. (2006): Pedagógiai pszichológia az iskolai gyakorlatban Urbis Könyvkiadó, Budapest.
 • Czeizel, E. (1997): Sors és tehetség Fitt Image és Minerva Kiadó, Budapest.
 • Csíkszentmihályi, M. , Rathunde, K. és Whalen, S. (2010): Tehetséges gyerek. Flow az iskolában. Nyitott könyvműhely, Budapest.
 • Gyarmathy, É (2012): A tehetség. Háttere és gondozásának gyakorlata ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.
 • Gyarmathy, É. (2006): A tehetség. Fogalma, összetevői, típusa és azonosítása. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.
 • Gyarmathy, É. (2010): A tehetséggondozás pszichológiája Magyar Pszichológiai Szemle 2010. 65. 2.221-232.
 • Gyarmathy, É. (2013): A tehetséggondozás változási kényszere. Iskolakultúra, 3-4. 101-109.
 • Herskovits, M. (2005): A tehetségfejlesztés útjai és tapasztalatai külföldön. In: Balogh L. - Tóth L. (szerk.) Fejezetek a pedagógiai pszichológia köréből Neumann Kht., Budapest. http://mek.oszk.hu/04600/04669/html/balogh_pedpszich0028/balogh_pedpszich0028.html 
  Letöltés: 2015. 05. 10
 • Kiss, I. és Balogh, L. (2004): Kellemes problémák. In: N. Kollár K. - Szabó É. (szerk.) Pszichológia pedagógusoknak. Osiris Kiadó, Budapest.
 • Klein, S. (1989): A kreativitás pszichológiája In: Ranschburg J. (szerk.): Tehetséggondozás az iskolában Tankönyvkiadó, Budapest.
 • Landau, E. (1997): Bátorság a tehetséghez, Calibra Kiadó, Budapest.
 • Mező F. ( 2004): A tehetség tanácsadás kézikönyve Kocka Kör Tehetséggondozó Kulturális Egyesület, Debrecen.
 • Mirnics, Zs. (2014): A tehetség mibenlétére vonatkozó koncepciók: elméleti háttér In: Bagdy, E. ,Kövi, Zs.,és Mirnics, Zs. (szerk.) A tehetség kibontakozása. Helikon Kiadó, Budapest.
 • Mönks, F., J. és Ypenburg, I., H. (2011): Ha tehetséges a gyerek … Útmutató szülőknek és tanároknak. Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége. http://tehetseg.hu/konyv/ha-tehetseges-gyerek-utmutato-szuloknek-es-tanaroknak letöltés: 2015. május 7.
 • Ranschburg, J. (1989): A tehetséges tanulók speciális képzésének elméleti és gyakorlati kérdései. In: Ranschburg J. (szerk.) Tehetséggondozás az iskolában Tankönyvkiadó, Budapest.
 • Tóth, L. (2003): A tehetségfejlesztés kisenciklopédiája. Pedellus Kiadó, Debrecen.