Skip navigation

Felhasznált irodalom

  • Mérei, F (1996): Közösségek rejtet hálózata. Szociometriai értelmezés. Osiris Könyvtár, Budapest.
  • Szabó É. (1997) A csoport fejlődésének és működésének alapmechanizmusai: In: Mészáros A. (szerk): Az iskolai szociálpszichológiai jelenségvilága. ELTE, Eötvös Kiadó, Budapest.162-178.