Skip navigation

Felhasznált irodalom

  • Dr. Antalovits Miklós: Munkaköri és munkahelyi szocializáció. BME Munka-és szervezetpszichológiai szakképzés. Előadás.2002. őszi szemeszter
  • Bakó, T. (1996): Verem mélyén. Könyv a krízisről. Cserépfalvi Kiadó, Budapest
  • Emmons, R.A., és  Kaiser, H.A. (1996): Goal orientation and emotional well-being: Linking goals and affect through the self. In Martin, L.L. és A. Tesser (Eds.): Striving and feeling: Interactions among goals, affect, and self-regulation. Lawrence Erlbaum, Mahwah, NJ, 79-98.
  • Erikson, E.H. (2002): Gyermekkor és társadalom. Osiris, Budapest
  • Holland, J. (1973): Making vocational choices: a theory of careers. Englewood Cliffs. New Jersey, Prentice Hall
  • Husman, J., és Lens, W. (1999): The role of the future in student motivation. Educational Psychology, 34 (2), 113-125.
  • Jámbori, Sz. (2007): Hogyan tervezik a serdülők a jövőjüket? SZEK JGYF Kiadó, Szeged
  • Kiss, I. és Balogh, L. (2004): Kellemes problémák. In: N. Kollár, K. – Szabó, É. (szerk.) Pszichológia pedagógusoknak Osiris Kiadó, Budapest.
  • Vikár, Gy. (1980): Az ifjúkor válságai. Gondolat, Budapest
  • Pulkkinen, L. (1990): Home atmosphere and adolescent future orientation. European Journal of Psychology of Education, 1, 33-43.