Skip navigation

II. A tanulás eredményességét befolyásoló tényezők

A fejezet célja

A hallgató megismerje a tanulás eredményességét befolyásoló tényezőket. Képes legyen felismerni a sikerorientált és kudarckerülő diákok eltérő jellemzőit, képes legyen azonosítani az iskolai szorongás tüneteit, ezeket figyelembe venni a tanulói teljesítmény értékelése során. Képes legyen elemezni a tanulási motiváció sokszínűségét, a motivációs technikák kidolgozása során vegye figyelembe az egyéni különbségeket. Ismerje meg a tanulási stílusok és stratégiák azonosítására használható kérdőíveket, használatukkal képes legyen feltárni a diákok tanulási stílusát, stratégiáit és felhasználni az oktatási folyamatban.