Skip navigation

Milyen vizsgázó vagyok?

Instrukció: Néhány olyan megállapítást olvashatsz az alábbiakban, amelyekkel a gyermekek önmagukat szokták jellemezni. Figyelmesen olvasd el valamennyit, és karikázd be a jobboldali számok közül a megfelelőt, attól függően, hogy felelés vagy dolgozatírás alkalmával általában hogyan érzed magad. Nincsenek helyes vagy helytelen válaszok. Ne gondolkozz túl sokat, hanem azt a választ jelöld meg, amely általában jellemző rád!

1 = szinte soha

2 = néha

3 = gyakran

4 = mindig

 

1.

Felelés közben magabiztos és nyugodt vagyok.      

1

2

3

4

2.

Zavart és izgatott leszek, ha dolgozatot írunk.        

1

2

3

4

3.

A feladatok megoldása közben zavar, ha az év végi osztályzatomra gondolok.

1

2

3

4

4.

Az év végi osztályzatért való felelést óriási tehernek érzem.

1

2

3

4

5.

Felelés közben arra szoktam gondolni, milyen jó lenne, ha már nem járnék iskolába.

1

2

3

4

6.

Annál rosszabb osztályzatot kapok, minél jobban igyekszem.

1

2

3

4

7.

Feladatlap kitöltése közben a hibázástól való félelem is rontja az eredményemet.

1

2

3

4

8.

Témazáró tesztek közben szörnyen izgulok.

1

2

3

4

9.

Felelés, dolgozatírás előtt még akkor is nagyon ideges vagyok,

ha jól tudom az anyagot.

1

2

3

4

10.

A kijavított feladatlapok kiosztása közben is nagyon nyugtalan vagyok.

1

2

3

4

11.

Nagyon idegesnek érzem magam, ha dolgozatírásra kerül sor.       

1

2

3

4

12.

Iskolai osztályzataim miatt túl sokat nyugtalankodom

1

2

3

4

13.

Vizsga előtt összeszorul vagy remeg a gyomrom.

1

2

3

4

14.

Ha egy feladat túl nehéz, feladom a küzdelmet.     

1

2

3

4

15.

Pánikba szoktam esni. Ilyenkor nem jut eszembe semmi.

1

2

3

4

16.

Felelés vagy dolgozatírás közben nagyon izgulok.

1

2

3

4

17.

 Tesztírás közben a bukás következményeire gondolok.

1

2

3

4

18.

Ha nagy tétje van egy felelésnek, a szokásosnál gyorsabban ver a szívem.

1

2

3

4

19.

A dolgozatok megírása után is idegesnek érzem magam.    

1

2

3

4

20.

Felelés közben előfordul, hogy még azt is elfelejtem, amit korábban tudtam.

1

2

3

4

 

E kérdőív segítségével képet kaphatunk a 8–14 éves korú általános iskolai tanulók számonkérési helyzetben tanúsított szorongásáról általában, valamint a vizsgaszorongást alkotó két összetevő (aggodalom, emocionális izgalom) tekintetében. (A kérdőív eredeti neve: Test Anxiety Inventory, a magyar verzió rövidítése: TAI–H.)

 

A 20 item közül az első („Felelés közben magabiztos és nyugodt vagyok”) nem a szorongásra, hanem annak hiányára vonatkozik, ezért ennél az egy állításnál fordítva pontozunk: a „szinte soha” 4 pontot ér, a „néha” 3, a „gyakran” 2, a „mindig” pedig 1 pontnyi szorongás-értékkel bír.

A másodiktól a 20. itemig a tesztlapon megjelölt számokat adjuk össze a TAI összpontszám (TAI/T) kiszámításakor, természetesen hozzávéve az első (fordítottan pontozott) item pontértékét.

Az aggodalom (W) alskála pontértékét a 3., 4., 5., 6., 7., 14., 17. és 20. sorszámú itemek pontszámainak összegéből kapjuk meg.

Az emocionális izgalom (E) alskála pontértéke a 2., 8., 9., 10., 11., 15., 16. és 18. sorszámú itemek pontszámainak összegéből adódik.

 

A skálák terjedelme:

TAI/T:  20 – 80 pont

TAI/W: 8 – 32 pont

TAI/E:   8 – 32 pont.

 

Összehasonlító adatok a TAI-H eredmények értelmezéséhez

a) Nem tagozatos általános iskolák (Budapest)

Fiúk (n = 112)           Lányok (n = 93)

átlag    szórás              átlag    szórás

TAI/T              40,09   8,63                 43,08   8,71

TAI/W            14,13   3,61                 14,70   3,48

TAI/E             17,29   4,54                 18,96   4,48

b) Testnevelés tagozatos általános iskolák (Budapest)

Fiúk (n = 73)             Lányok (n = 93)

átlag    szórás              átlag   szórás

TAI/T              38,93   8,60                 39,90   8,76

TAI/W            14,43   3,21                 13,38   3,11

TAI/E             17,02   4,65                 17,23   4,58

 

 

Forrás:

  • Sipos K., Sipos M. és Spielberger, C. D. (1988): A Test Anxiety Inventory általános iskolások vizsgálatára kidolgozott magyar változata. In: Mérei Ferenc – Szakács Ferenc (szerk.) Pszichodiagnosztikai Vademecum I/2. Tankönyvkiadó, Budapest. 123–132.
  • Tóth L (2005): Pszichológiai vizsgálati módszerek a tanulók megismeréséhez. Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen. 72-74.