Skip navigation

Önellenőrző kérdések

 
  1. Melyek a csoport, mint pszichológiai egység kritériumai?
  2. Mutassa be a mókamester szerephez társuló előnyöket és hátrányokat!
  3. Hogyan képzi egy csoport a bűnbakokat?
  4. Soroljon fel három olyan tényezőt, amelyek meghatározóak a csoporton belüli státusz kialakulásában!
  5. Milyen ötletei vannak arra vonatkozóan, hogy tanárként hogyan segíthetné elő egy perifériára szorul tanuló szociális státuszának javulását?