Skip navigation

Pedagógusok a tehetséggondozásban

Tehetséges gyermekek fejlesztése az őket tanító pedagógusoktól is speciális felkészültséget igényel. A gyermekekre a nevelés során leginkább a pedagógus személyisége van hatással. Seeley (1997; idézi Balogh, 2006): a tehetségeket tanító pedagógusok esetében a következő személyiségtulajdonságokat hangsúlyozta: érettség, tapasztalat, magabiztosság, magas szintű intelligencia, a szakma iránti érdeklődés, magas teljesítményigény, igény a fejlődésre, a tehetséges gyermekek iránt nyitottság és tolerancia, kreativitás, képzelőerő, humorérzék, kapacitás a többletmunkára, hit az egyéni eltérésekben. Ugyancsak Seeley (1979; idézi Balogh, 2006) az alábbi a tanári kompetencia területeket tartja jelentősnek:

  1. magasabb szintű kognitív tanítás és kérdezés
  2. tantervmódosító stratégiák,
  3. speciális tantervfejlesztési stratégiák,
  4. diagnosztikus tanári készségek,
  5. diák tanácsadási stratégiák alkalmazása

Feladat

Töltse ki a XII. fejezetben megtalálható kérdőívet: Tehetséggondozó teszt tanítóknak, tanároknak. Tehetséges tehetséggondozó Ön?; tehetséggondozó pedagógusok önjellemzése! (Forrás: Gyarmathy É. (2012): A tehetség háttere és gondozásának feladatai 238-240. o.)