Skip navigation

Prevenció és intervenció

Feladat

Keresse meg a tanulmányban, hogy milyen programelemeket tartalmaz a KIVA iskolai bántalmazás megelőzésére és kezelésére szolgáló program!

http://iskon.opkm.hu/admin/upload/KIVA_adaptacios_tanulmany.pdf

Számos intervenciós programot dolgoztak ki az iskolai erőszak visszaszorítására. Ezek közül csak néhányat fogunk kiemelni. A programokról részletesen olvashat az egyes módszerek utáni hivatkozásokra kattintva.

Olweus (1993) intervenciós program: 2001 óta alkalmazzák a norvég iskolákban, hatására 50%-kal csökkentek a problémák, az antiszociális viselkedés is csökkent (vandalizmus, lövöldözés, fenyegetés, részegség, csavargás). Olweus megfogalmaz javaslatokat az iskolai, osztály és egyéni szinten is. Elképzelését mutatja a következő táblázat!

Forrás: Olweus, 1993

Feladat

Emelje ki a modellből azokat a tényezőket, melyekre majd a jövőben osztályfőnökként oda fog figyelni! Gondolja végig, hogyan tudná az osztályfőnöki órák tematikájába beépíteni a modell elemeit!

Iskolai társas kompetenciák fejlesztése és a Bullying Megelőzése Modell (Orpinas és Horne 2005): Ahol az emberek idejük nagy részét töltik jelentősen befolyásolja pszichés állapotukat. Ezért nagyon fontos az iskola pozitív légköre, emellett pedig a tanuló szociális szférájának fejlesztése. 

Forrás: Majorosné és Inántsy-Pap, 2012

Buda Mariann (2005) kutatásaiban is részletesen foglalkozik az iskolai zaklatás témakörével. Hangsúlyozza a szülők, a tanárok és a társadalom felelősségét.  Szülők felelőssége: példamutatás, következetesség, érzékenység a gyermek viselkedésére. Tanárok felelőssége: összetartás, unalom elűzése, inspiráló környezet, magányos, közömbös gyerekekre való figyelem, első zaklatásos esemény megoldása. Társadalom felelőssége: normák kialakítása, betartása.

További tájékozódást segítő szakirodalom:

 http://www.fordulopont.hu/FP-41_buda.pdf

http://bookline.hu/product/home.action?_v=Dr_Buda_Mariann_Tehetunk_ellene_A_gyermeki_agresszio&id=5690&type=22

Az iskolai konfliktusok kezelésének egyik hatékony módja a resztoratív technikák alkalmazása. A resztoratív módszerről részletesebben itt olvashat:

http://hu.iirp.edu/articles.html?articleId=681

Feladat

Keresse meg a tanulmányban, hogy milyen programelemeket tartalmaz a KIVA iskolai bántalmazás megelőzésére és kezelésére szolgáló program!

http://iskon.opkm.hu/admin/upload/KIVA_adaptacios_tanulmany.pdf

2001 óta alkalmazzák Magyarországon, a hejőkeresztúri általános iskolában K. Nagy Emese irányításával, hátrányos helyzetű gyerekek nevelésében a Komplex Instrukciós Programot (KIP). Ebben az iskolában a tanulók 68%-a hátrányos helyzetű, 5% állami gondozott, 7% SNI, romák aránya 50% feletti. A program hatására az országos kompetenciavizsgálaton átlag fölötti teljesítményt nyújtottak, matematika versenyt nyertek, a továbbtanulási arány 100% (8. osztály után). A program alapkoncepciója a hátrányos helyzetű tanulók osztálytermi státuszának javítása, nevelő-oktató munka színvonalának emelése. Ennek elérésének módjai: nyitott végű feladatok alkalmazása, speciális munkaszervezés, státuszprobléma kezelése. A Programot alapvetően nem a bullying visszaszorítására dolgozták ki, de módszereinek hatékony és következetes alkalmazásával az iskolai zaklatás száma is lecsökkent.

A KIP-ről személyes beszámolókat, tanári és diák véleményeket ebben a videóban nézhet meg: https://www.youtube.com/watch?v=tnnbJ8dyHMA

Feladat

Látogasson el a következő honlapra: http://iskon.opkm.hu/

Olvassa el a Komplex Instrukciós Programról szóló részt, és gyűjtse össze, hogy miben áll a módszer lényege, sikere!

További tájékozódást segítő olvasnivaló a programról:

http://www.libri.hu/konyv/k_nagy_emese.tobb-mint-csoportmunka.html