Skip navigation

Renzulli-Hartman skála

Tanulási jellemzők (T)

1

2

3

4

  1.  

Életkorához vagy osztályához viszonyítva szókincse fejlett. Beszédét kifejezésgazdagság, kidolgozottság és folyékonyság jellemzi

 

 

 

 

  1.  

Különféle témákról sok ismerete van.

 

 

 

 

  1.  

Könnyen megjegyzi és felidézi a tényeket, adatokat.

 

 

 

 

  1.  

Gyorsan átlátja az ok-okozati összefüggéseket, igyekszik megérteni a dolgok hogyanját, miértjét. Sok kérdése van.

 

 

 

 

  1.  

Gyorsan megérti az alapelveket, könnyen jut el az általánosításokhoz

 

 

 

 

  1.  

Éleseszű, jó megfigyelő. Többet „lát meg” valamiben, mint a többiek.

 

 

 

 

  1.  

Sokat olvas. Nem kerüli el a nehéz olvasmányokat.

 

 

 

 

Összesen:

 

 

 

Motivációs jellemzők (M)

1

2

3

4

1.

Teljesen elmerül bizonyos témákban, problémákban. Kitartóan keresi a feladatok megoldását, nehéz átvinni egyik feladatról a másikra.

 

 

 

 

2.

Könnyen megunja a rutinszerű feladatokat.

 

 

 

 

3.

Kevés külső motivációra van szüksége olyan munkánál, ami kezdettől lelkesíti.

 

 

 

 

4.

Önkritikus. A tökéletességre törekszik

 

 

 

 

5.

Jobban szeret önállóan dolgozni, a tanár részéről kevés irányítást igényel.

 

 

 

 

6.

Sok „felnőttes” kérdés érdekli (politika, vallás) jobban, mint társait.

 

 

 

 

7.

Gyakran túlzottan kiemeli saját álláspontját (néha egyenesen agresszív, nézeteiben makacs).

 

 

 

 

8.

Szeret szervezni.

 

 

 

 

9.

Sokat foglalkoztatja a jó es a rossz kérdése, gyakran értékeli az embereket, eseményeket.

 

 

 

 

Összesen:

 

 

 

A kreativitás jellemzői (K)

1

2

3

4

1.

Sok ötlete vagy megoldása van különböző problémákra. Gyakran egyedi,

szokatlan, meglepő válaszokat ad.

 

 

 

 

2.

Nincsenek gátlásai véleményének kifejtésével kapcsolatban. Időnként radikális ellentmondó.

 

 

 

 

3.

Szereti a kockázatot. Kalandvágyó és töprengő.

 

 

 

 

4.

Hajlama van intellektuális játékosságra. Gyakran fantáziál különböző intézmények, tárgyak, szerkezetek átalakításáról. („Mi lenne, ha ...?”) Ötleteit is átdolgozza, módosítja.

 

 

 

 

5.

Jó humorérzéke van.  

 

 

 

 

6.

Nagyfokú érzelmi érzékenységet mutat.

 

 

 

 

7.

Fejlett a szépérzéke. Figyelmet fordít a dolgok esztétikai jellemzőire.

 

 

 

 

8.

Nonkonformista. Elfogadja a rendetlenséget. Nem érdeklődik a részletek iránt.

 

 

 

 

9.

Konstruktívan bírál. Nem fogadja el a tekintélytől eredő kijelentéseket kritikus elemzés nélkül.

 

 

 

 

Összesen:

 

 

 

Vezetési-társas jellemzők (V)

1

2

3

4

1.

Jól viseli a felelősséget. Lehet rá számítani, hogy amit megígért, jól megcsinálja.

 

 

 

 

2.

Mind kortársaival, mind a felnőttekkel kapcsolatban nagy az önbizalma.

 

 

 

 

3.

Osztálytársai szeretik.

 

 

 

 

4.

Jól együttműködik társaival és a tanárokkal. Nem szereti a civódást, könnyű kijönni vele

 

 

 

 

5.

Jó verbális képességei vannak, jól megértik.

 

 

 

 

6.

Könnyen alkalmazkodik új helyzetekhez. Gondolkodása, cselekvése hajlékony.

 

 

 

 

7.

Szeret másokkal együtt lenni. Szociábilis, és nem szereti az egyedüllétet.

 

 

 

 

8.

Általában irányító szerepet játszik.                                                  

 

 

 

 

9.

Reszt vesz a legtöbb iskolai társas tevékenységben.

 

 

 

 

10.

Jó sportoló, minden sportot kedvel.

 

 

 

 

Összesen:

 

 

 

Ezt a skálát minden egyes tanuló esetében külön-külön kell kitölteni. A kitöltés úgy történik,

hogy „X” jelet teszünk arra a helyre, amely a következő skálaértékeknek megfelel:

1. helyre: ha soha vagy nagyon ritkán láttuk ezt a jellemzőt,

2. helyre: ha időnként megjelent ez a jellemző,

3. helyre: ha meglehetősen gyakran megjelent a jellemző,

4. helyre: ha a jellemző szinte mindig jelen volt.

A bejelölés elvégzése után annyiszor vesszük a súlyozási értéket, azaz 1-2-3-4-es számot az adott oszlopból, ahány X-et kapott ott a tanuló. Ezek összege az Összesen rovatba kerül. Az átlagot úgy számoljuk ki, hogy az Összesen rovatba került számértéket elosztjuk az adott területen szereplő (megszámozott) állítások számával. Így a fő területek szerint egyéni profilt is készíthetünk.

A tapasztalatok szerint tehetségesnek minősíthetők azok a tanulók, akik a skála alapján magas pontértéket értek el.

  

Forrás:

  • Kósáné Ormai V., Porkolábné Balogh K., és Ritoók P.-né (1984): Neveléslélektani vizsgálatok. Tankönyvkiadó, Budapest. 180–182.
  • Tóth L. (2005): Pszichológiai vizsgálati módszerek a tanulók megismeréséhez. Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen 21-24.