Skip navigation

4.5. Gondolkodási stratégiák

A gondolkodási stratégiáknak két típusa van: a konvergens és a divergens gondolkodás.

A konvergens gondolkodást jellemzi a logikus következtetés, absztrakciós képesség, szabályosságok felismerésének képessége. A feladat megoldása során összetartó, szűkítő gondolkodásmód a meghatározó.

A divergens gondolkodás során előtérbe kerül a kreativitás, a gondolkodás könnyedsége, folyékonysága, minél több ötlet felvetésének a lehetősége, új szempontok, módszerek figyelembe vétele, eredetiség, problémaérzék. A feladatok megoldásánál jellemző a széttartó gondolkodás, többirányú gondolkodás, amely számos lehetőséget megvizsgál, számba vesz, mérlegel.