Skip navigation

4.6. Gondolkodás fejlődése

Piaget szerint 7 éves kortól 11-12 éves korig tart a konkrét műveletek szakasza. Ebben az életkori szakaszban a gyerekek gondolkodása fokozatosan veszít „egocentrikus” jellegéből, változékony lesz, és reverzibilissé válik. A fejlődés eredménye képpen képes egy helyzet több aspektusát is figyelembe venni, kezd kialakulni az összefüggő kognitív séma, amely kezdetben tevékenységek sorozataiból áll. A konkrét gondolkodás alapját képezi a logikus következtetések megfogalmazása, mint például az osztályozás, soralkotás, tagonkénti megfeleltetés, az egyszerű vagy sorozatok közötti megfeleltetés stb..

A problémamegoldó képesség fejlődésében jelentős változást hoz a konkrét szakaszból a formálisba való átlépés. A gyermek képessé válik a kombinatív gondolkodásra, az összefüggések felismerésére, a lényeges információk kiemelésére.