Skip navigation

Ellenőrző kérdések

Feleletválasztós teszt

Kérdés

Melyek tartoznak az érzékleti modalitások közé?

Válaszok

a látás, a hallás, a szaglás, az ízelés és a tapintás.

látás, hallás és gondolkodás.

figyelem, emlékezet, gondolkodás, képzelet

Visszajelzés

Kérdés

Mely életkorban képes a gyermek a térdimenzióinak és irányainak a megkülönböztetésére?

Válaszok

2-3 éves kor

6-7 éves kor

10-12 éves kor

Visszajelzés

Kérdés

Mikor lesz képes a gyermek a múlt, a jelen, a jövő megkülönböztetésére?

Válaszok

Óvodáskor elején, amikor kialakul a ma fogalma.

A fogalmi gondolkodás megjelenésével

A logikus gondolkodás és a kreativitás együttes alkalmazásával.

Visszajelzés

Feladat

Sorolja fel az észlelés területeit!

Feladat

Melyik életkorra alakul ki a Gestalt látás?