Skip navigation

Források

Atkinson, R.C., Hilgard,E.R., Smith,E.E., Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson,B.L., & Loftus,G.R. (2005): Pszichológia. Budapest, Osiris Kiadó.

Balogh Éva (2005): Fejlődéslélektan. Animula Kiadó. Budapest.

Balogh László: Képességfejlesztés és iskolai tanulás: problémák és megoldások.
http://mek.oszk.hu/04600/04669/html/balogh_pedpszich0022/balogh_pedpszich0022.html (2014.10.22.)

Balogh László (1993): Tanulási stratégiák és stílusok. A fejlesztés pszichológia alapjai. KLTE Kiadói Bizottsága. Debrecen.

Fazekasné dr. Fenyvesi Margit (2013) Orientációs képességek fejlesztésének módszertana, ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar,
http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop412A/2009-0007_orientacios_kepessegek_fejl_modszertana/TANANYAG/04_1_3.html (2014.11.15.)

G.Clauss-Dr. H.Hiebsch (1967): Gyermekpszichológia.  Akadémiai Kiadó, Budapest 1967

Geréb György (1981): Pszichológia Tankönyvkiadó Budapest

J.P.Guilford-Hoepfner R.1971: The Analysis of intelligence. McGraw- Hill. New York

Martonné Tamás Márta  2002. Fejlesztőpedagógia. ELTE Eötvös Kiadó kft. Budapest.

N. Kollár Katalin, Szabó Éva 2004. Pszichológia pedagógusoknak. Osiris Kiadó. Budapest.

Réthy Endréné 2002. A speciális szükségletű gyerekek nevelése, oktatása Európában
http://www.magyarpedagogia.hu/document/endrene_rethy-the_education_of_children_with_special_needs_in_the_eu.pdf (2014.10.19.)

Séra László 2001. Általános pszichológia. Comenius Bt. Pomáz.

Vajda Zsuzsanna:A gyermek pszichológiai fejlődése. Helikon Kiadó 1999

Verheyen, Johan: Tanulj szórakozva-Képességfejlesztő feladatok, Alexandra Kiadó Pécs 2006

What Effect Does Using the Internet Have on Children and Teenagers?
http://voices.yahoo.com/what-effect-does-using-internet-children- 1385881.html (2014.08.11)