Skip navigation

3.2.4. Individualizáció és szükségletorientáltság

Individualizáció alatt a gyógypedagógia paradigmaváltása kapcsán nem a társadalmi individualizációt értjük, hanem a szolgáltatások individualizációját. A totális intézmények mechanizmusa egységesített, azonos szolgáltatás köré épült az individuális szükségletek az ellátás kialakításánál nem kaptak vezető szerepet (lásd 1. fejezet). Az értelmi fogyatékos személyek választási lehetőségek nélkül, korra, igényekre, szükségletekre való tekintet nélkül azonos ellátásban részesültek és részesülnek még ma is nagyon sokan. A szükségletorientált ellátás ezzel szembe megy és adott személyre, annak szükségleteire tervez miközben a fogyatékos személy meglévő kompetenciáinak is teret enged.