Skip navigation

3.2.5. Esélyegyenlőség és a választás szabadsága

A társadalmi esélyegyenlőség elengedhetetlen a társadalomban való részvételre. A gyakorlatban ez azt is jelenti, hogy a fogyatékos személy azonos szolgáltatásokat vehet igénybe, mint nem fogyatékos társai. Az egyetemes tervezés elve szorosan kapcsolódik az esélyegyenlőség gondolatához. A szolgáltatások akadálymentessége sok esetben az esélyegyenlőség előfeltétele. Gondoljunk itt olyan példákra, mint a vasúton való utazás lehetősége, vagy egy épületbe való bejutás. Kerekes székes embertáraink ma is nagyon sok esetben a biciklitárolóban utaznak, ha a vasúti közlekedést igénybe szeretnék venni, annak ellenére, hogy utazási igényüket jóval előbb be kell jelentsék. Az épületekbe való bejutás sokszor nehezített még ma, így az, hogy a fogyatékos személy mely szolgáltatást veszi igénybe sok esetben már a hozzáférhetőség meghatározza. Az esélyegyenlőség szorosan összefügg a polgári jogokkal, illetve azok gyakorlásának lehetőségével. Ma e lehetőségek ugyan törvény által biztosítottak, azonban sok esetben csak névleg adottak.