Skip navigation

4.5. Németország és Ausztria

A Németországban és Ausztriában közel azonos időben kezdődik meg a kitagolás gyakorlatba való átültetése. Mindkét ország államszervezeti felépítése hasonló, szövetségi köztársaságokra épül. E közigazgatási területek között nagy eltérések mutatkoznak, mégis azt mondhatjuk, hogy Németországban és Ausztriában az első programok az 1970-es 80-as években indulnak meg (Neubauer/ Theunissen 1999, lásd még Zászkaliczky 1998).