Skip navigation

5.2. A berlini ellátórendszer sajátosságai

A 90-es évektől elinduló intenzív berlini törekvések nemzeti és tartományi szinten megjelenő szabályozások medrében igyekeznek megteremteni a fogyatékos személyek számára a minőségi lakhatás lehetőségét. Németország föderális berendezkedésű állam. A szociális területet érintő intézkedéseket állami szinten hozzák meg, azok gyakorlatba való átültetése azonban erőteljesen függ a 16 tagállamtól és a kommunáktól (Maschke 2010). Ma a berlini ellátórendszert vizsgálva két alapvető sajátosságot mindenképpen meg kell ismernünk. Az egyik az egyéni szükségleteken alapuló támogatási rendszer, annak felmérése és az így kialakított adminisztratív kategóriák, „szükségletcsoportok” (Hilfebedarsgruppen), valamint az esetmenedzser rendszere, mely fiatalnak mondható a berlini ellátáson belül.