Categories Menu

Feltöltve ápr 16, 2015 Kategória Hírek, Tanulószervezeti fejlesztés

Újabb tanulószervezeti támogatás!

Újabb tanulószervezeti támogatás!

MÓDOSÍTOTT TARTALOM, ÚJ HATÁRIDŐ!

A Mentor(h)áló 2.0 Program köznevelési intézményekre vonatkozó projektelemének megvalósítása nagyon fontos szakaszhoz érkezett. Partnerintézményeink tanácsadói támogatással a közelmúltban elkészítették a tanulószervezetté válást célzó intézményi szervezetfejlesztési tervüket, és most folyik e tervek megvalósításának beindítása.

Annak érdekében, hogy ez a szakasz minél sikeresebb legyen, a projekt újabb támogatást kínál azon intézmények számára, akik a szervezetfejlesztési terv megvalósításához ezt igénylik.

Pályázati úton lehetőséget biztosítunk valamennyi partnerintézményünk számára, hogy a szervezetfejlesztési terv támogatásához költségmentesen hozzájuthasson min. 1, max. 2 db 10+5 órás belső, tantestületi fejlesztéshez az alábbi feltételekkel (az alábbiakban részletezett szervezetfejlesztési támogatás igénybevétele NEM KÖTELEZŐ, hanem lehetőség!).

FONTOS:

azok az intézmények, akik korábban már adtak be pályázatot,

a keret kimerüléséig újabb pályázatot nyújthatnak be!

A „pályázó” intézmények számára kínált szervezetfejlesztési támogatás igénybevételének módja:

 • az az intézmény, amely élni kíván a lehetőséggel, „pályázatot” nyújt be a projektmenedzsmenthez a mellékelt adatlapok kitöltésével (több tréning/több műhely megpályázása esetén a tréning/műhely számával megegyező számú adatlapot kell kitölteni)
 • a kitöltött adatlapokhoz csatolni kell a képző(k) nyilatkozatát, illetve az intézmény szervezetfejlesztési tervét (elektronikusan)
 • a pályázatok beadása folyamatos – a támogatási keret kimerüléséig, de legkésőbb 2015. május 31-ig
 • a beérkezett pályázatokat a projekt vezetése szakmai bírálatra bocsátja, majd a döntésről értesíti a pályázó intézményt
 • a pályázatban foglalt tevékenységek megvalósításának határideje: 2015. október 15.

Az igénybe vehető támogatás formája:

 • 10 órás tantestületi tréning, mely mely támogatja az intézmény tanulószervezetté válását – a pályázati adatlapon leírtak szerint (a tréningnek illeszkednie kell az elkészített szervezetfejlesztési tervhez) – a tréningen 1 csoportban résztvevők száma max. 20 fő! (nagyobb létszámú tantestületek esetén lehetőség van 2 (párhuzamosan vagy különböző időpontban) működő csoport támogatására – a trénerrel való egyeztetés minden esetben szükséges!) – 1 pályázó intézmény max. 2 tréning megvalósítására nyújthat be pályázatot (nagyobb létszámú tantestület esetén 2 tréning x 2 csoport)
 • 5 órás műhelyfoglalkozás, mely támogatja az intézmény tanulószervezetté válását – a pályázati adatlapon leírtak szerint (a műhelynek illeszkednie kell az elkészített szervezetfejlesztési tervhez) – a műhelyen résztvevők száma min. 20 fő! (ettől eltérni felfelé és lefelé is a trénerrel való egyeztetés után lehet) – 1 pályázó intézmény max. 2 műhely megvalósítására nyújthat be pályázatot

Összefoglalva: az intézmény által elnyerhető támogatások óraszáma a következő lehet:

 • tréningek:
  • 10 órányi (csak tréning) – kis létszámú tantestület részére 1 tréning esetén (20-25 fő)
  • 20 órányi (csak tréning) – kis létszámú tantestület részére 2 tréning esetén (20-25 fő)
  • 10+10 órányi (csak tréning) – nagyobb létszámú tantestület részére 1 tréning 2 csoportban (35-40 fő)
  • 20+20 órányi (csak tréning) – nagyobb létszámú tantestület részére 2 tréning 2 csoportban (35-40 fő)

FONTOS: a 10 órás tantestületi tréningek önállóan is pályázhatók (az 5 órás műhelyfoglalkozás igénybevétele nélkül)

 • műhelyfoglalkozások:
  • 5 órányi – bármilyen létszámú tantestület részére 1 műhely
  • 5+5 órányi – bármilyen létszámú tantestület részére 2 műhely

FONTOS: az 5 órás műhelyfoglalkozások önállóan nem pályázhatók (csak abban az esetben vehetőek igénybe, ha az intézmény a 10 órás tréninget is megpályázza).

További részleteket, az igénybe vehető támogatás mértékét, valamint a tanulószervezeti fejlesztés támogatásában közreműködők körét a mellékelt pályázati kiírásból lehet részletesen megtudni!

Pályázatot beadni a mellékelt pályázati adatlapon lehet (tudnivalók a kiírásban!).

A belső képzésekhez téma- és trénerjavaslatot is készítettünk! A 82 partnerintézményünk adatait tartalmazó táblázat pedig ITT érhető el (figyelem: a táblázatban a 3 megye adatai 3 fülön tekinthető meg)!

A pályázatok beadása folyamatos (a támogatási keret kimerüléséig, de legkésőbb 2015. május 31-ig).
A pályázati anyagokat Word formátumban, valamint aláírt, szkennelt formában (pdf vagy jpg formátumban) is kérjük megküldeni a következő címre:
Vigh-Mácsai Zsanett projektasszisztens: vighzs@jgypk.u-szeged.hu

Kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal!

Sikeres pályázást kívánunk!

coaching