Pedagógia alszekció

Pedagógia
Gyógypedagógia, fogyatékosságtudomány
április 19. szerda, 13:00-14:45 és 15:15-17:00
1051. terem
Pályamunkák
Tök Iringó 3-4. osztályos többségi és enyhén értelmi fogyatékos tanulók szociális problémamegoldásának összehasonlító vizsgálata SZTE JGYPK Fazekasné Fenyvesi Margit
Józsa Fruzsina A birtokos szerkezetek használata nyelvfejlődési zavarban BME TTK Lukács Ágnes, Kas Bence
Nagy-Pál Marietta Angol nyelvű szövegalkotási stratégiák tanulásban akadályozott és többségi tanulók körében SZTE BTK Habók Anita
Márta Attila Nádler Ivett, Soós Írisz A társadalmi érzékenyítés megvalósulása az óvodai nevelésben SZTE JGYPK Meggyesné Hosszu Tímea
Szabó Nóra Tanulásban akadályozott tanulók szövegértése különböző modalitásokban SZTE JGYPK Gaál Zsuzsanna
Barna Márta, Nagy renáta-Tímea Zumba?! Program for focusing attention and facilitating inclusion ETDK RHK Orbán Réka
Nevelésszociológia
április 19. szerda, 09:00-10:45 és 11:15-13:00
1218. terem
Pályamunkák
Fehérvári Brigitta A diplomás apák szerepe a gyermeknevelésben DE BTK Engler Ágnes
Kocsis Zsófia A hallgatói munkavállalás jellemzői a debreceni és nyíregyházi egyetemisták körében DE BTK Pusztai Gabriella
Földi Orsolya A sportolás és az egészség-magatartás összefüggései a magyarországi és a romániai hallgatók körében DE BTK Kovács Klára
Mezei Tímea Hátrányos helyzetű kisiskolások beilleszkedési nehézségei, különös tekintettel a roma diákokra SZTE JGYPK Laki Ildikó
Horotánné Szalay Orsolya Terézia Roma lakosság megítélése roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatásban való részvételtől függően EKE PK Mogyorósi  Zsolt, Simándi Szilvia
Nagy Vanda Krisztina Zenei ízlés és zenei aktivitás. A duplaszakos zenepedagógus hallgatók zenei ízlésének és zenei aktivitásának vizsgálata. ELTE PPK Hausmann Alice
Bardi Boglárka Kora gyermekkori fejlődést támogató programok Magyarországon (A baktalórántházi Bóbita Gyerekház bemutatása) NYE Jenei Teréz
Szverle Szandra Roma/cigány fiatalok felsőoktatási dilemmái a Szegedi Tudományegyetemen SZTE JGYPK Laki Ildikó
Vörös Vivien Izabella Javítható-e a javító? SZTE JGYPK Laki Ildikó
Nevelés- és pedagógiatörténet
április 18. kedd, 14:00-15:45 és 16:15-18:00
1218. terem
Pályamunkák
Hajdu Alexandra A Buji Általános Iskola története NYE Kissné Rusvai Julianna
Pálfi Zoltán A magyar felsőoktatás és az ókori Közel-Kelet a két világháború között PE MFTK Langerné Buchwald Judit
Wéber Zsófia A „gyermekkertésznő” oktatástól a főiskolai képzésig. Óvónőképzésünk változásai a 20. század folyamán PTE BTK Takács Zsuzsanna Mária
dr. Nyíri Csilla Bármit megtanulsz, magadnak tanulod PTE BTK  Takács Zsuzsanna Mária
Dudok Fanni A Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Bölcsészettudományi kar hallgatóinak vizsgálata (1930-1939) SZTE BTK Nóbik Attila
Kiss Nikolett Az újszegedi Kerti Iskola módszereinek összehasonlító elemzése SZTE JGYPK Fizel Natasa
Szabó Dóra Éva Várkonyi Hildebrand Dezső fő gondolatai A Cselekvés Iskolája c. folyóirat tükrében SZTE JGYPK Fizel Natasa
Rák Ágnes Az 1930-as évek egyetemi tanrendjeinek összehasonlítása SZTE JGYPK Fizel Natasa
Szociálpedagógia
április 19. szerda, 13:00-14:45 és 15:15-17:00
1218. terem
Pályamunkák
Török Anikó A szenvedélybetegek szociális rehabilitációja DE GYFK Gortka-Rákó Erzsébet
Papp Vanda A felsőoktatásban résztvevő fogyatékkal élő hallgatók vélekedése saját integrációjukról EKE GTK Kolozsvári Csaba, Pacsuta István
Demény Dorina Kisiskolás korúak szociális készségei, a devianciában való veszélyeztetettség tükrében – a szociálpedagógia szemszögéből EKE GTK Hadnagy József
Hellenbárt László A párkapcsolati erőszakhoz fűződő attitűdök vizsgálata a 14-18 éves korosztályban EKE PK Ludányi Ágnes
Kovács Asztrik A 60-as, 70-es évek nosztalgiája KRE BTK Kovai Melinda
Lőrincz Andrea Bőrbe varrt sorsok – Adalékok a gyermekotthonban élő fiatalok kultúrájához ME BTK Karlowits-Juhász Orchidea
Kovács Nóra Énkép és önértékelés vizsgálata kisiskolások és serdülők körében SZTE JGYPK Kékes Szabó Marietta
Kovács Ádám A machiavellizmus vizsgálata az időperspektívák és a munkafüggőség tekintetében SZTE JGYPK Dombi Edina, Karikó Sándor
Gyermekvédelem, neveléselmélet és nevelésfilozófia
április 19. szerda, 09:00-10:45 és 11:15-13:00
1051. terem
Pályamunkák
Reho Alexandra (vendéghallgató) Az oktatási folyamat tervezése, a központi idegrendszer vizuális-motoros reakcióinak nemi és életkori sajátosságainak függvényében, halláskárosodott gyermekek számára Ungvári NE Orvostud. K. Szavka Julianna
Csók Cintia A burnout vizsgálata a gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményekben dolgozó szociális szakemberek körében DE GYFK Gortka-Rákó Erzsébet
Turós Mátyás Egy reformpedagógiai koncepció elméleti hátterének és gyakorlatának vizsgálata EKF TKTK Virág Irén
Papp Dóra A nevelőszülői családba történő bekerülést követő időszak vizsgálata ELTE PPK Rausch Attila
Győrfiné Körtvélyesi Franciska Partnerség a pedagógus és a tanuló kapcsolatában: A tanár-diák partnerkapcsolat kialakítása a középiskolában ELTE PPK Mészáros György
Simon Márton Zenei nevelés – embernevelés Kodály Zoltán és Karácsony Sándor nevelésfilozófiájának tükrében KRE TFK  Szarka Júlia
Jakab Bianka A roma nők és a korai szülés – korai házasság problémája az oktatásban ME BTK Knausz Imre
Orosz Gabriella Andrea Multikulturális projektek egy német ifjúságvédelmi egyesület pedagógiai munkájában ME BTK Bikics Gabriella
Oktatáselmélet, oktatáspolitika és oktatásigazgatás tagozat
április 19. szerda, 13:00-14:45 és 15:15-17:00
1109. terem
Pályamunkák
Nagy Péter Csaba, Szőnyi Eszter Veronika Nesze neked szegregáció! BCE TK Radó Péter
Szücs Dávid Az információs és kommunikációs technológiák hatása a 21. századi felsőoktatásra EKE GTK Csugány Julianna
Eggendorfer Noémi Cecília Magyar otthonoktató családok vizsgálata blogok tematikus elemzésével. ELTE PPK Kopp Erika
Szabó Martina-Jácinta A térlátás játékos fejlesztése 4. osztályos tanulóknál ETDK RHK Zsoldos Marchis Julianna
Juhász Rebeka “Enni vagy nem enni” – A 2014-es közétkeztetési menzareform hatása a köznevelési intézményekben tanuló gyerekek étkezésére NYME BDPK  Kiss- Geosits Beatrix
Várhegyi Mónika Az óvodával szembeni elvárások – több nézőpontból PAE PK Hercz Mária
Máté Zsolt Az informatika tantárgy közoktatásbeli tartalmi szabályozása és az osztatlan informatika tanárképzés tartalmi követelményeinek összehasonlítása PTE BTK Rébay Viktor
Pelczer Dóra A Dél-Dunántúli szakképzésből kikerülő pályakezdőkkel szembeni elvárások a munkaerőpiac oldaláról PTE KPVK Vámosi Tamás