2015/1.

Tanulmányok

Hatos Gyula: Az értelmi akadályozottság értelmezésének változásai

Zászkaliczky Péter: Adalék a normalitás fogalmához a magyar gyógypedagógiai tradícióban

Mesterházi Zsuzsa: A gyógypedagógia általános kézikönyve − évtizedekig kéziratban

Sáska Géza: A pedagógiai normák változása az 1920-as 30-as évek Szovjet-Oroszországában

Recenziók

Fizel Natasa: A neveléstörténet változó arcai

A teljes szám letöltése