Közlési feltételek

A Pedagógiatörténeti Szemle a tágan értelmezett pedagógiatörténet területéről közöl magas színvonalú tanulmányokat és recenziókat.

A tanulmányok rovatban csak eredeti, máshol még nem közölt írások közlése lehetséges. A tanulmány benyújtásával a szerző vállalja, hogy munkáját másutt még nem jelentette meg, párhuzamosan más folyóirathoz nem nyújtotta, nem nyújtja be. A megjelenés szempontjából nem számít előzetes publikációnak a zárt körben, kéziratos sokszorosításként való terjesztés (belső kiadvány, kutatási zárójelentés, konferencia előadás stb.) illetve a megjelent, vagy megjelenés előtt álló monográfia. A megjelent tanulmányok szerzői megőrzik azt a jogukat, hogy tanulmányukat a Pedagógiatörténeti Szemlében való megjelenés után máshol újra közöljék.

A kéziratok terjedeleme 15-20 nyomtatott A4-es oldal.

Minden tanulmányt két, a szerkesztőbizottság által felkért, a témában jártas anonim bíráló véleményezi a bírálati rendszerű folyóiratokban megszokott eljárás szerint. A bírálati folyamat eredményéréről a szerző minden esetben értesítést kap. A közlésre elfogadott tanulmányok kiadásának előkészítésében az olvasószerkesztő és a technikai szerkesztők segítik a szerzőket.

A recenziók rovatban a tágabb értelemben vett pedagógiatörténet és a társtudományok területén megjelent, kiemelkedő színvonalú írásokat ismertető rezenciók megjelentetésére van mód.