Beethoven: VI. szimfónia, F-dúr, op. 68.

A vihar ábrázolása a zenetörténetben elég közkeletű, Vivaldi, Haydn, Rossini több ízben is élt ezzel az effektussal.

A klasszikus korban a vihar zenei megjelenésének egyik legkifejezőbb példája Beethoven VI., Pastorale szimfóniájában hallható. Az 1784-ben megjelent szimfónia partitúrájába a szerző a következőket jegyezte be: „Pasztorális szimfónia, avagy emlékezés a falusi életre (Inkább az érzelem kifejezése, mint festészet)." A zárójelbe tett szavak meghatározóak a programzene történetében, ezekkel ugyanis Beethoven eleve elhatárolja magát a természet jelenségeinek naturalista másolóitól, a hangutánzások és a „hangfestő" elemek alkalmazóitól. A természet ölén az embert figyeli meg, azt, hogy milyen hatást tesz rá a patak, a madárcsicsergés, a vihar és a napsütés.

Beethoven VI. szimfónia, F-dúr, op. 68. tételei: I. Vidám érzések ébredése falura érkezéskor,

II. A patakparti jelenet, III. Vidám paraszti mulatság, IV. A vihar, V. Pásztorének, Örömteljes és hálás érzések a vihar után.

A szimfóniában a vihar megjelenése hirtelen kezdődik a III. tételből attacca indul el. A Pastoral szimfónia viharzenéje emberközpontú. Bartha Dénes szerint „a vihartól megrettent ember drámája". Szerencsére ez a vihar nem katasztrófával, hanem derűs fordulattal ér véget, a vihar elmúltával kisüt a nap - és ugyancsak megszakítás nélkül elkezdődik az V. tétel. (Pándi: Hangversenykalauz I. 115.)

Hallgassák meg Beethoven VI. szimfónia IV., V. tételét

iDevice ikon Beethoven VI. szimfónia IV. tétel

iDevice ikon Beethoven VI. szimfónia V. tétel

iDevice ikon Feladat
Milyen zenei effektusokkal fejezi ki Beethoven a vihart és a vihar keltette félelmet?