MANYE XI. Miskolci Konferencia (2019) 

A konferencia címe: NYELVI KÖZVETÍTÉS A DIGITALIZÁCIÓ KORÁBAN

A konferencia időpontja: 2019. január 23. (szerda)

A konferencia helyszíne: Miskolci Egyetem, BTK, Modern Filológiai Intézet

Szekciók: Digitális kommunikáció, Szaknyelvi kommunikáció, Fordítás és terminológia

Absztraktfüzet Miskolci Konferencia 2019. január 23.

 

Kollégáink előadásai:

Beszédértés, hallás utáni szövegértés, hallott szöveg értése

Dr. Juhász Valéria

Az új Nat-tervezetben mind az alsó tagozatosokra, mind a felső tagozatosokra vonatkozóan a címben említett fogalmak tartalma valamelyest meghatározott. A beszédértés tartalmi kereteit a hallás utáni megértésbe ágyazták, melyek a következőket tartalmazzák: megérti a szóbeli utasításokat, kérdéseket, az életkorának megfelelő szöveg tartalmát; mozgósítja a hallott szöveg tartalmával kapcsolatos ismereteit, élményeit és tapasztalatait, és összekapcsolja azokat, megérti az életkorának megfelelő nyelvi és nem nyelvi üzeneteket, és azokra a beszédhelyzetnek megfelelően reagál, illetve ismer és alkalmaz a hallott szöveg értésére vonatkozó stratégiákat. Előadásomban ezeket a szakirodalomban is gyakran összemosódó fogalmakat igyekszem körülhatárolni, illetve bemutatok olyan hallásértés-fejlesztési stratégiákat, amelyek a mindennapi oktatási gyakorlatban kevésbé ismertek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HunCLARIN korpuszok és nyelvtechnológiai eszközök a bölcsészet- és társadalomtudományokban

Időpont: 2018. október 19. 10:00 óra

Helyszín: Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar 3. épület (6725 Szeged, Hattyas utca 10., 3109-es terem)

További információ: http://www.jgypk.hu/tanszek/alknyelv/?p=7700

Fotók: https://www.flickr.com/photos/jgypk/albums/72157702491512604

 

Beszéd- és nyelvelemző szoftverek
a versenyképességért és az esélyegyenlőségért

HunCLARIN korpuszok és nyelvtechnológiai eszközök
a bölcsészet- és társadalomtudományokban

Időpont: 2018. október 19. 10:00 – 16:00

Helyszín: Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, 6725 Szeged, Hattyas utca 10., 3109-es terem

REGISZTRÁCIÓ ide kattintva

(jelentkezési határidő: 2018. október 15.)

A rendezvény célja, hogy a nyelvészettel, illetve a bölcsészet- és társadalomtudományokkal foglalkozó hallgatók, oktatók és kutatók körében népszerűsítse a számítógépes eszközökkel (korpuszok, lekérdezőeszközök, elemzőszoftverek stb.) történő kutatást. A részvételhez haladó számítógép-felhasználói és programozói ismeretekre nincs szükség. A konferencia előadói olyan elismert oktatók és kutatók, akik az általuk bemutatott eszközök megalkotói, illetve haladó szintű felhasználói. Az előadások során közérthetően mutatják be a számítógépes erőforrások használatát. A bemutatottak – igény szerint – saját laptopon követhetőek. Bízunk abban, hogy minden résztvevő hasznos tudással gazdagodik, és szakmai munkája során – esetleg egyetemi kurzusok keretében – folytatja a kutatáshoz használható számítógépes eszközök megismerését; s a rendezvénnyel hozzájárulunk beadandó dolgozatok, szakdolgozatok és tudományos közlemények létrejöttéhez.

Program:

10:00 Megnyitó: dékáni köszöntő (SZTE JGYPK); és Váradi Tamás, a HunCLARIN koordinátora
10:15 Vincze Veronika: Bevezetés a korpuszok és nyelvészeti adatbázisok világába
11:00 Sass Bálint: Keresés korpuszban
11:45 – 12:45 Ebédszünet
12:45 Simon Eszter: Magyar nyelvű történeti korpuszok
13:15 Mittelholcz Iván: Bevezetés az e-magyar programcsomag használatába
13:45 Juhász Valéria: A MAXQDA tartalomelemző szoftver lehetőségei
14:15 – 14:45 Kávészünet
14:45 Babarczy Anna: Gyermeknyelvi korpuszok és erőforrások
15:15 Péter Róbert: A big data kihívás a bölcsészettudományokban: néhány digitális bölcsészeti kutatási eszköz bemutatása
15:45 Zárszó: Prószéky Gábor, a MANYE elnöke

Poszterszekciónk:

HunCLARIN – bemutatkozás
HunCLARIN erőforrásokat felhasználó projektek
Nyelvi erőforrások a Szegedi Tudományegyetemen
Speech-Gap Teszt – Az enyhe kognitív zavar felismerési lehetőségei beszédfelismerő technikák segítségével
Uráli nyelvek nyílt hozzáférésű korpuszai

Összefoglalók és programfüzet (pdf)

További információk:

Megközelítés, térkép (pdf)

Étkezési lehetőségek a közelben (pdf)

Meghívó (letöltés pdf-ben):

 

Többközpontú nyelvek kontaktusban és konfliktusban Európában. (A Working Group on Non-Dominant Varieties of Pluricentric Languages (WGNDV) 6. világkonferenciája

Gaál Zsuzsanna tanszéki oktatónk részt vett a Többközpontú nyelvek kontaktusban és konfliktusban
Európában. (A Working Group on Non-Dominant Varieties of Pluricentric Languages
(WGNDV) 6. világkonferenciáján, melyet 2018 a 2018. június 21-23. között tartottak Szlovákiában, Nyitrán a Nyitrai Konstantin Filozófus
Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának megrendezésében. Előadásának címe: Student’s attitudes to
Hungarian language use in Serbia.

Program linkje: http://pluricentriclanguages.org/ndv-conf-nitra-2018/?id=6

Absztrakt megtekinthető ezen a linken: http://pluricentriclanguages.org/ndv-conf-nitra-2018/ABSTRACTS/050-RÁSI-Abstract-6.WCPCL%20Nitra%202018.html

Nyelvtudományi Doktori Iskola Doktoranduszkonferencia

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola rendezésében tanszéki oktató Erdei Tamás 2018. június 28-n részt vett a “Nyelvtudományi Doktori Iskola Doktoranduszkonferencia” Nyelvtudományi Doktori Iskola doktoranduszainak és doktorjelöltjeinek féléves kutatási beszámolóján, a Szövegösszegfüggés számítógépes vizsgálata c. előadásával.

Konferencia programja letölthető itt!

 

A MISKOLCI EGYETEM BTK MODERN FILOLÓGIAI INTÉZETE,
A MAGYAR ALKALMAZOTT NYELVÉSZEK ÉS NYELVTANÁROK EGYESÜLETE,
valamint
AZ MTA MISKOLCI TERÜLETI BIZOTTSÁGÁNAK NYELVTUDOMÁNYI
MUNKABIZOTTSÁGA

EMBERKÖZPONTÚ NYELVÉSZET
NYELVHASZNÁLAT, TÁRSADALOM, KÖZÉRTHETŐSÉG

című tudományos konferenciája

 

 

 

Juhász Valéria dr.

A sight word szófelismerő
módszer adaptálásának
lehetőségei és korlátai a magyar
olvasástanítás módszertanában c. .
előadása közben

 

 

Erdei Tamás 

a Szóbeágyazás és diskurzus c. előadása alatt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ngg src=”galleries” ids=”5″ display=”basic_thumbnail”]

e-mail