2017/2018. tanév II. félév:Nappali és levelező tagozatos hallgatók tájékoztatója 2017-2018. II félév /

Jelen dokumentum a következő tájékoztatókat tartalmazza:

 A) Általános információk minden hallgatónak (1-2. oldal)

 1. B) Információk végzős hallgatóknak: alapképzés, mesterképzés, felsőoktatási szakképzés, szakirányú továbbképzés (3. oldal)
 2. C) Információk alsóbb évfolyamoknak: alapképzés, mesterképzés, szakirányú továbbképzés, felsőoktatási szakképzés (4. oldal)
 3. E) Összevont kari naptár: 2017/2018. tanév rendje II. félév (5. oldal)

  A) Általános információk minden hallgatónak

2017/2018. tanév II. félév

 Tájékoztatjuk a hallgatóinkat a tanulmányi munkával összefüggő határidős feladatokról.

   A 2017/2018. tanév II. félév szorgalmi időszaka 2018. február 5-én kezdődik és
2018. május 19-ig tart.

A beiratkozása csak annak érvényes, akinek az előző féléve le van zárva, legalább egy kreditpont értékű K (kötelező) tantárgyat felvesz és az előírt önköltség/költségtérítés első részletét befizette! Bármelyik hiányában a státusza passzív még nem meghatározott lesz!

Az önköltség összegét a Hallgatói Szolgáltató Iroda (Szeged, Ady tér 10. sz., tel: 62/ 544-794) által meghatározott módon kell befizetni. Lehetőség van bankkártyás befizetésre a POS terminálon, sikeres tranzakció esetén a befizetés azonnal jóváírásra kerül a Neptunban.

 Az önköltség összegének befizetése legfeljebb három részletben történhet. Az első részlet (50 %) esedékessége a szorgalmi időszak első hónapjának február 10. napja, a második részlet (25 %) esedékessége a szorgalmi időszak második hónapjának március 10. napja, a harmadik részlet (25 %) esedékessége a szorgalmi időszak harmadik hónapjának április 10. napja. Ha a hónap 10. napja nem munkanap, akkor a fizetési határidő az utána következő első munkanap.

Az első részlet befizetésével a hallgató státusza aktív lesz, amennyiben annak egyéb feltételeit is teljesíti pl. kurzusfelvétel.

Az Egyetemi Szabályzat értelmében 10 napot meghaladó tartozás után 5000,-Ft szolgáltatási díjat kell fizetni.

Amennyiben az önköltség összegét diákhitelből kívánja kiegyenlíteni az engedményezési kérelmet 2018. február 15-ig kell leadni a Hallgatói Szolgáltató Irodában (Szeged, Ady tér 10.)

A 2017/2018. tanév II. félévére a kurzusfelvétel a http://www.neptun.u-szeged.hu vagy http://www.stud.u-szeged.hu címen

– a kedvezményes (rangsoros) 2018. január 22 – január 27-ig,

a versenyalapú (normál): 2018. január 29 – február 18-ig a vizsgára jelentkezéshez hasonló módon történik.

Ha a kurzusfelvétellel bármilyen problémájuk adódik, keressék a szaktanszéket vagy a TR referenst a 62/544-765-ös számon vagy személyesen az Oktatási Irodában a Tanulmányi Osztály folyosója mellett található 1002-es szobában hétfőn és szerdán: 11-13 óráig illetve pénteken: 9-11 óráig.

 1. február 18-a után korrekciós kérelmet újabb tantárgy felvételére vagy módosítására csak az illetékes intézet/tanszék engedélyével lehet benyújtani a modulo programban március 9-ig, különeljárási díj ellenében.

A hallgató kötelessége ellenőrizni, hogy a vizsga befejezése után az érdemjegy felkerült-e a Neptunba.

A jegybeírással kapcsolatos észrevételt először a szaktanárnál kell jelezni 2018. február 15-ig.

A szaktanár a hiányzó vagy elírt érdemjegy beírását vagy javítását levélben kérelmezheti a Tanulmányi Osztály vezetőjénél, a levélnek tartalmaznia kell a vizsga nevét, kódját, dátumát.

     A 2017/2018. tanév II. félévének levelező tagozatos konzultációs beosztását a http://www.jgypk.u-szeged.hu/karrol/szervezeti-egysegek/tanszekek-intezetek címre kattintva a Tanszék honlapján olvashatják.

Passzív félévet a hallgató a modulo programban kérelmezhet 2018. március 9-ig.

Megfelelő indok esetén a TVSZ 6.6 pontja alapján szülés, továbbá betegség vagy váratlan ok miatt ezt követően is kérhető „határidő túli passzív félév”.  Felhívjuk figyelmüket, hogy az elektronikus ügyintézésben és a kurzusfelvétel során nem várt problémák adódhatnak, amelye(ke)t szíveskedjenek a Tanulmányi Osztályon jelezni!

 1. B) Információk végzős hallgatóknak: alapképzés, mesterképzés,

 szakirányú továbbképzés és felsőoktatási szakképzés

2017/2018. tanév II. félév

 A záróvizsgák 2018. május 28 – június 8. között lesznek.

      Záróvizsgára azok a végzős hallgatók oszthatók be, akik az előírt formában arra jelentkeztek.

VÁLTOZÁS! A záróvizsgára jelentkezés a Neptunban történik! Az erre vonatkozó tájékoztatót várhatóan március hónap első hetében, a kari honlapon tesszük közzé a tanulmányi hírekben (http://www.jgypk.u-szeged.hu/karrol/tanulmanyi-hirek/aktualis-hirek) kérjük figyeljék!

A 2018. május-júniusi záróvizsgára a jelentkezés határideje minden képzésen:

 1. április 20.

A határidő elmulasztása esetén a hallgató nem minősül végzősnek az adott szakon.

 A szakdolgozat leadás határideje:

 • alapképzésen , bölcsész mesterképzésen és szakirányú továbbképzésen :
  április 20.
 • tanári mesterképzésen (szakdolgozat és/vagy portfolió): 2018. május 11.
 • felsőoktatási szakképzésen: május 18.

Azok a hallgatók, akik a szakdolgozatot társkaroknál írják, az ott meghatározott leadási határidőt kötelesek betartani!

A oklevél megszerzésének nyelvi követelményeit a képzési területre vonatkozó előírások szerint kell teljesíteniük. Bővebb információ a http://www.jgypk.hu/?cat=20 cím alatt olvasható.

Aki az oklevél kiadásának nyelvi feltételét a záróvizsga idejéig nem teljesíti, az a diplomát a nyelvvizsga bizonyítvány bemutatását követő 30 napon belül kaphatja meg.

A diploma és melléklete magyar és egy idegen (angol) nyelven kerül kiállításra.

Az oklevélátadó ünnepség több turnusban lesz 2018. július 14-én.

 1. C) Információk alsóbb évfolyamoknak: alapképzés, mesterképzés, szakirányú továbbképzés, felsőoktatási szakképzés

2017/2018. tanév II. félév

 A szakdolgozati témák a tanszéki hirdetőtáblán megtekinthetők, a nyomtatvány letölthető a http:/www.jgyk.hu/?cat=20 címen.

Szakdolgozati témabejelentő lapot a témaválasztás után a három és négy szemeszteres képzésben résztvevő hallgatók,  a második szemeszter  tantárgyfelvételi időszakának végéig, a hat szemeszteres képzésben résztvevő hallgatók a negyedik szemeszter tantárgyfelvételi időszakának végéig, de legkésőbb február 10-ig a Tanulmányi Osztályon adják le.

A témaválasztással kapcsolatban bővebb tájékoztatást a tanszéken kérhetnek.

A mesterképzésben résztvevő tanár szakos hallgatók tanítási gyakorlatáról szóló tájékoztató az SZTE  Gyakorló Gimnázium www.gyakg.u-szeged.hu/jelolt oldalon és a JGYPK honlapján olvasható http://www.jgypk.u-szeged.hu/karrol/tanulmanyi-hirek/aktualis-hirek címen.

A bolognai rendszerű tanárképzéssel kapcsolatos szabályzatokat a BTK Neveléstudományi Intézet honlapján a www.edu.u-szeged.hu/nt/hu/?q=tanarkepzes/bolognai olvashatják.

A hallgatók személyesen vagy telefonon is kereshetik a Tanulmányi Osztályt.

Ügyfélfogadás :       hétfő-szerda: 10:00 – 13:00 óráig,

kedd – csütörtök: 12:00 – 15:00 óráig                     

                                 pénteken: 8:00 – 11:00 óráig

Telefonszám: – tanulmányi előadók:  +36 62/546-064, -066 , -067,

– TR referens:              +36 62/544-765.

A tanulmányokkal kapcsolatos mindennemű kérelmet a modulo programban kell beadni, a karközi beadási hely virtuális irodában az aktuális kérvény kiválasztásával.

Levelező tagozatos hallgatóknál a tanulmányi szabadság ügyében a munkáltató az illetékes.

A diákigazolvány érvényesítésével és a Diákhitel engedményezési szerződéssel kapcsolatban a Hallgatói Szolgáltató Irodát (SZTE JATIK 6722 Szeged, Ady tér 10. Tel: 62/544-794) keressék.

Az aktuális tudnivalókról a kari honlapon a tanulmányi hírekben (http://www.jgypk.u-szeged.hu/karrol/tanulmanyi-hirek/aktualis-hirek) a Tanulmányi Osztályon, illetve az intézetek/tanszékek/szakcsoportok hirdetőtábláján elhelyezett tájékoztatókból értesülhetnek, kérjük rendszeresen figyeljék!

2017/2018. tanév rendje

 1. félév

 

február 5 – május 19. Szorgalmi időszak
január 22 – január 27. Kedvezményes (rangsoros) kurzusfelvétel
január 29 – február 18. Normál (versenyalapú) kurzusfelvételi időszak
március 26 – április 2. Tavaszi szünet
április 20. Jelentkezés záróvizsgára alapképzés, mesterképzés, szakirányú továbbképzés, felsőoktatási szakképzés
április 20. Szakdolgozat beadási határideje alapképzés, bölcsész mesterképzés, szakirányú továbbképzés
május 10. Szakdolgozat tanulmány, illetve portfolió beadási határideje tanári mesterképzés
május 18. Portfolió beadási határideje felsőoktatási szakképzés
június 29. Hallgatói elismerések pályázati beadási határideje

(A kar kiváló hallgatója, A kar kiváló sportoló hallgatója, A kar kiváló művész hallgatója, A szak kiváló hallgatója)

május 7 – május 25. Vizsgaidőszak (utolsó évesek)
május 22 – június 30. Vizsgaidőszak
május 28 – június 8. Záróvizsga
július 2 – július 7. Utóvizsga időszak
július 14. Oklevélátadó ünnepség
   

Szeged, 2017. január 26.

SZTE JGYPK                                                                                                           TANULMÁNYI OSZTÁLY

 

 

e-mail