ALKALMAZOTT NYELVÉSZET MESTERKÉPZÉSI SZAK

Aktuális tudnivalók:

Meghirdetett képzésünkre, mely 2020. szeptemberi kezdéssel indul, az elektronikus jelentkezés és a dokumentumok elektronikus feltöltésének határideje: 2020. február 15.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

A tanári mesterszakok esetében a tanári és tanítói diplomával rendelkezőknek pályaalkalmassági vizsga helyett csak felvételi elbeszélgetésen kell részt vennie, melynek díja megegyezik a pályaalkalmassági díjával.

A képzési idő félévekben: 4 félév

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

 A költségtérítés díja: 375000 Ft

A képzés helyszíne: SZTE JGYPK Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék (6725 Szeged, Hattyas utca 10.)

A jelentkezés díja: 4000 Ft, amit a felvételi kiértesítéssel küldött csekken kell befizetni.

Felvételi elbeszélgetés időpontja: 2020. 05. 18.-07.03.

A felvételi elbeszélgetésre hozza magával:

  • • a személyazonosító igazolványát,
  • • diplomáját és egy másolati példányt,
  • • a többletpontra jogosító dokumentumokat,
  • • a felvételi díj befizetését igazoló eredeti csekkszelvényt

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőfokú tanulmányi eredmények, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, szakmai tevékenység igazolása

 

e-mail