NAPPALI – ÉS LEVELEZŐ TAGOZATOS HALLGATÓK TÁJÉKOZTATÓJA – 2019/2020. tanév I. félév

 

Jelen dokumentum a következő tájékoztatókat tartalmazza:

  • Általános információk minden hallgatónak
  • Információk alsóbb évfolyamoknak: alapképzés, mesterképzés, osztatlan tanárképzés,    felsőoktatási szakképzés és szakirányú továbbképzés
  • Információk végzős hallgatóknak: alapképzés, mesterképzés, felsőoktatási szakképzés és szakirányú továbbképzés
  • 2019/2020. tanév rendje I. félév

 

 

Általános információk minden hallgatónak

2019/2020. tanév I. félév

 

Vizsgaidőszak: 2019. december 9 – 20-ig valamint 2020. január 2 – 25-ig tart.
Utóvizsga-hét: 2020. január 27 – február 1-ig.

 

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a SZTE JGYPK összes épülete 2019. december 21-től (szombat) 2020. január 1-ig (szerda) zárva lesz.

 

A vizsgára jelentkezés: november 26-tól a weben történik a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben.

Aki a weben nem jelentkezik vizsgára, az a tanár által kinyomtatott listán sem jelenik meg, ezért nem vizsgázhat.

A vizsgára vigyék magukkal a Neptunból 2019. november 19-től elérhető, kinyomtatott értékelő lapot. (Tanulmányok-> Leckekönyv)  

Vizsgára csak az a hallgató tud jelentkezni, akinek elmaradt tartozása nincs. (A befizetés bizonylatát a TO – n be kell mutatni, hogy a státusza aktív legyen.)

 

A hallgató kötelessége ellenőrizni, hogy a vizsga után az érdemjegy felkerült-e a Neptun Tanulmányi Rendszerbe. A jegybeírással kapcsolatos észrevételt a szaktanárnál lehet jelezni 2020. február 14-ig.

 

  1. január 27 – február 14. között a tanár aláírásával és bélyegzővel igazolt jegyet kérelem alapján a Tanulmányi Osztály javítja, illetve beírja.

 

 

 

Információk végzős hallgatóknak: alapképzés, mesterképzés, felsőoktatási szakképzés és szakirányú továbbképzés

2019/2020. tanév I. félév

A vizsgaidőszak 2019. december 9 – december 20-ig tart.

Kérjük a végzős hallgatókat, hogy a vizsgákat határidőre fejezzék be. A záróvizsgára bocsátás egyik feltétele az utolsó félév lezárása és az abszolutórium megléte.

A végzősnek minősülő hallgató jegyét az oktató 2020. január 2-ig köteles beírni a Neptun Tanulmányi Rendszerbe.
Az elektronikus leckekönyvben szereplő adatok valódiságát a hallgató 2020. január 2-ig vitathatja. A jegybeírással kapcsolatos észrevételt a szaktanárnál lehet jelezni. Kérelem alapján a tanszék által beküldött, a tanár aláírásával és bélyegzővel igazolt jegy javításra, illetve beírásra kerül.

Ezután az elektronikus index a Neptunban szereplő jegyekkel kerül lezárásra.

 

A záróvizsgák 2020. január 6-9. között lesznek.

 

Záróvizsgája helyét és idejét minden hallgató megtekintheti december közepétől a Tanulmányi Osztályon és az illetékes intézet/tanszék/szakcsoport oktatásszervezőjénél.

Külön értesítést erről nem küldünk!

A vizsga napján reggel a megadott időpontban jelenjenek meg a kijelölt teremben, a személyazonosító igazolványt hozzák magukkal.

 

A záróvizsgára bocsátás feltétele:

– a TVSZ értelmében a karral szemben tartozása nincs,

– a Jelentkezés záróvizsgára űrlap kitöltése és beadása a modulo programban,

– a szakdolgozat (PDF formátum) feltöltése a moduloba, és 1 db spirálozott példány beadása az illetékes tanszéken.

Osztatlan tanárképzés:

Jelentkezés záróvizsgára űrlap kitöltése és a szakdolgozat (PDF formátum) feltöltése a
moduloban illetve 1 db bekötött példány leadása a Tanszéken: 2019. október 28 – október 31-ig.

Alapképzés, bölcsész mesterképzés és szakirányú továbbképzés:

Jelentkezés záróvizsgára űrlap kitöltése és a szakdolgozat (PDF formátum) feltöltése a
moduloban illetve 1 db spirálozott példány leadása a Tanszéken: 2019. október 28 – november 20-ig.

     

Rövid ciklusú tanári mesterképzés:

Jelentkezés záróvizsgára űrlap kitöltése: 2019. október 28 – november 20-ig.

A szakdolgozat illetve a tanulmány része (PDF formátum) és / vagy portfolió feltöltése a

moduloba és 1 db bekötött példány leadása a Tanszéken: 2019. december 20-ig.

 

Felsőoktatási szakképzés:

Jelentkezés záróvizsgára űrlap kitöltése: 2019. október 28 – november 20-ig.

A szakdolgozat és / vagy portfolió feltöltése a moduloba és 1 db spirálozott példány leadása a

Tanszéken: 2019. december 20-ig.

 

A szakdolgozatot a tanszéken (ahol kérik) 1 példányban, spirálozva kell leadni. A szakdolgozat átvételének igazolását a tanszék a modulo programban továbbítja a Tanulmányi Osztályhoz, ezután kerül sor a záróvizsga beosztás elkészítésére.

Azok a hallgatók, akik a szakdolgozatot a társkaroknál írják, az ott meghatározott leadási

határidőt kötelesek betartani!

 

A határidőre történő jelentkezés és dolgozatfeltöltés elmulasztása esetén a hallgató nem minősül végzősnek az adott szakon, az aktuális záróvizsga időszakban záróvizsgára nem osztható be!

 

Oklevelet az kaphat, aki:

– a szakján (két szak esetén mindkét szakon) minden előírt követelményt teljesített,

– az előírt nyelvi követelmény teljesítését a Tanulmányi Osztályon igazolta.

 Az oklevél megszerzésének nyelvi követelményeit a képzési területre vonatkozó előírások szerint kell teljesíteniük.

Aki az oklevél kiadásának nyelvi feltételét a záróvizsga idejéig nem teljesíti, az oklevelet kizárólag a nyelvvizsga bizonyítvány bemutatását követő 30 napon belül kaphatja meg.

Az oklevél és melléklete magyar és egy idegen (angol) nyelven kerül kiállításra.

 

A záróvizsga sikeres befejezésekor a nyelvvizsgával rendelkező hallgatónak a Tanulmányi Osztályon meg kell jelennie, ekkor kell kitölteni és leadni:

a nyilatkozatot az oklevélmellékletről és az oklevél átvételéről, valamint

ekkor tudja átvenni :

                     – az ünnepélyes oklevél átadóra szóló helyjegyet.

Az ünnepségre szóló jegyek átvétele a záróvizsga héten (2019. január 6-9-ig) lehetséges, ezt követően korlátozottan, kizárólag a fennmaradó helyek függvényében tudunk jegyet biztosítani!

 

Az oklevél átadó ünnepség 2019. február 2-án (vasárnap) 10:00 órakor lesz.

 

Az ünnepélyes átadón az oklevél csak talárban vehető át!

 A talár 5.000,- Ft + 15.000,- Ft kaucióért bérelhető. A sapkát a bérlő ajándékba kapja.
A talár sérülésmentes visszavételekor a bevételi pénztárbizonylat és az átvételi elismervény ellenében a bérlő visszakapja a 15.000,- Ft kauciót.

Csak készpénzes fizetésre van lehetőség. A rendelés a bérlet és a kaució helyszínen történő befizetésével érvényes.

 

A talárt/sapkát 2019. január 2. és február 1. között munkanapokon: 8:00-12:00 a Hattyas utcai Ajándékboltban (6725 Szeged, Hattyas utca 6-8. JUGYU Klub) lehet megrendelni.

Csak készpénzes fizetésre van lehetőség. A rendelés a bérlet és a kaució helyszínen történő befizetésével érvényes.

A bérelt talárokat az oklevélátadó napján 2019. február 2-án 14:00 óráig valamint

február 3-án és 4-én  8:00-12:00 óráig lehet visszavinni a SZTE JGYPK Hallgatói Ajándékboltba (6725 Szeged, Hattyas utca 6-8.)

Amennyiben ez a fent megadott időpontokban és helyen nem történik meg vagy a talárban bárminemű kár keletkezik, a kaució egésze elveszik. Ha a bérlő nem személyesen viszi vissza a talárt, meghatalmazás szükséges a kaució átvétele miatt.

 

Lehetőség van a talár megvásárlására is.

További információ: Balázs Sára, tel.: 62/546-205 (munkanapokon 8.00-12:00-ig)

 

 

 

 

Információk alsóbb évfolyamoknak: felsőoktatási szakképzés, alapképzés, mesterképzés, szakirányú továbbképzés és osztatlan tanárképzés

2019/2020. tanév I. félév

 

Vizsgaidőszak: 2019. december 9 – 20-ig valamint 2020. január 2 – 25-ig tart.
Utóvizsga-hét: 2020. január 27 – február 1-ig.

A nem teljesített tantárgyat vagy sikertelen vizsgát ismételt kurzusfelvétellel lehet teljesíteni abban a félévben, amikor az a tanszéken meghirdetésre kerül.

A 2019/2020. tanév II. félévében a szorgalmi időszak február 3-án kezdődik.

A költségtérítés/önköltség összegét– a Hallgatói Szolgáltató Iroda (Szeged, Ady tér 10. sz.,
tel: 62/544-794) által meghatározott módon kell befizetni.

A költségtérítés összegének befizetése legfeljebb három részletben történhet. Az első részlet (50 %) esedékessége a szorgalmi időszak első hónapjának február 10. napja, a második részlet (25 %) esedékessége a szorgalmi időszak második hónapjának március 10. napja, a harmadik részlet (25 %) esedékessége a szorgalmi időszak harmadik hónapjának április 10. napja. Ha a hónap 10. napja nem munkanap, akkor a fizetési határidő az utána következő első munkanap.

Az első részlet befizetésével a hallgató státusza aktív lesz, amennyiben annak egyéb feltételeit is teljesíti pl. kurzusfelvétel.

Amennyiben a költségtérítés összegét diákhitelből kívánja kiegyenlíteni az engedményezési kérelmet 2020. február 14-ig kell leadni a Hallgatói Szolgáltató Irodában (Szeged, Ady tér 10.)

 A Nftv. 45. § 1. bekezdése értelmében Passzív félévet a hallgató a modulo programban kérelmezhet előreláthatóan 2020. január közepétől 2020. március 07-ig.

Ezt követő időponttól is kérhető határidőn túli passzív félév megfelelő indok esetén, a
Nftv .45.§. (2) bekezdése alapján szülés, továbbá betegség vagy váratlan ok miatt.

A 2019/2020. tanév II. félévére a kedvezményes (rangsoros) kurzusfelvétel

  1. január 21 – 26-ig, a normál kurzusfelvétel január 27 – február 17-ig történik a

Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben.

Amennyiben a kurzusfelvétellel bármilyen problémájuk adódik, keressék a szaktanszékeket vagy a TR referenst a 62/544-765-ös számon illetve személyesen az Oktatási Irodában a Tanulmányi Osztály folyosója mellett található 1002-es szobában a kiírt fogadó időkben.

A szakdolgozati témabejelentő lapot a 6 szemeszteres képzésben résztvevők témaválasztás után, a negyedik szemeszter tantárgyfelvételi időszakának végéig, de legkésőbb február 7-ig le kell adni a Tanulmányi Osztályon.

A témaválasztással kapcsolatban bővebb tájékoztatást a tanszéken kérhetnek.

 

 

A 2019/2020. tanév II. félévének levelező tagozatos konzultációs beosztását a www.jgypk.hu címen a tanszékek honlapján olvashatják.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a tanulmányokkal kapcsolatos mindennemű kérelmet a modulo programban kell beadni a Tanulmányi Bizottsághoz.

Levelező tagozatos hallgatóknál a tanulmányi szabadság ügyében a munkáltató az illetékes.

A diákigazolvány érvényesítésével kapcsolatban a Hallgatói Szolgáltató Irodát keressék Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központ 6722 Szeged, Ady tér 10. Tel.: (62) 544-794

Az aktuális tudnivalókról a www.jgypk.hu címen a kar honlapján, a Tanulmányi Osztályon és az intézetekben/tanszékeken kifüggesztett tájékoztatókból, a kari facebook és instagram oldalakon értesülhetnek, kérjük rendszeresen figyeljék!

 

Szeged, 2019. október 25.

 

SZTE JGYPK

TANULMÁNYI OSZTÁLY

 

e-mail