Általános információk minden hallgatónak

2019/2020. tanév II. félév

Tájékoztatjuk a hallgatóinkat a tanulmányi munkával összefüggő határidős feladatokról.

   A 2019/2020. tanév II. félév szorgalmi időszaka 2020. február 3-án kezdődik és
2020. május 16-ig tart.

A beiratkozása csak annak érvényes, akinek az előző féléve le van zárva, legalább egy kreditpont értékű kötelező tantárgyat felvesz és az előírt önköltség/költségtérítés első részletét befizette! Bármelyik hiányában a státusza passzív még nem meghatározott lesz!

 

A 2019/2020. tanév II. félévére a kurzusfelvétel a http://www.neptun.u-szeged.hu vagy címen

– a kedvezményes (rangsoros) 2020. január 20 – január 25-ig,

a versenyalapú (normál): 2020. január 27- február 16-ig a vizsgára jelentkezéshez hasonló módon történik:

2020. február 17-e után korrekciós kérelmet újabb tantárgy felvételére vagy módosítására csak az illetékes intézet/tanszék engedélyével lehet benyújtani a modulo programban február 28-ig, különeljárási díj ellenében.

A hallgató kötelessége ellenőrizni, hogy a vizsga befejezése után az érdemjegy felkerült-e a Neptunba.

A jegybeírással kapcsolatos észrevételt először a szaktanárnál kell jelezni 2020. február 15-ig.

A szaktanár a hiányzó vagy elírt érdemjegy beírását vagy javítását levélben kérelmezheti a Tanulmányi Osztály vezetőjénél, a levélnek tartalmaznia kell a vizsga nevét, kódját, dátumát.

 

 

Információk végzős hallgatóknak: osztatlan tanárképzés, alapképzés, mesterképzés,

 szakirányú továbbképzés és felsőoktatási szakképzés

2019/2020. tanév II. félév

A záróvizsgák várhatóan 2019. június 2 – június 12. között lesznek.

 

Záróvizsgára azok a végzős hallgatók oszthatók be, akik az előírt formában arra jelentkeztek.

A 2020. júniusi záróvizsgára a jelentkezés határideje minden képzésen:

  1. április 20.

A határidő elmulasztása esetén a hallgató nem minősül végzősnek az adott szakon.

 

A szakdolgozat leadás határideje:

  • osztatlan tanárképzésben: április 15.
  • alapképzésen, bölcsész mesterképzésen és szakirányú továbbképzésen :
    április 20.
  • tanári mesterképzésen (szakdolgozat és/vagy portfolió): 2020. május 11.
  • felsőoktatási szakképzésen: május 20.

Azok a hallgatók, akik a szakdolgozatot társkaroknál írják, az ott meghatározott leadási határidőt kötelesek betartani!

A végzős hallgatók vizsgaidőszaka: 2020. május 11- 2020. május 25.
A teljesítések ellenőrzésére vonatkozó reklamációs időszak
2020. május 27-ig tart. Az elmaradt teljesítés rögzítését a tárgyat oktató tanszéken kell kérni.

Az oklevél megszerzésének nyelvi követelményeit a képzési területre vonatkozó előírások szerint kell teljesíteniük.

Az oklevélátadó ünnepség több turnusban lesz 2020. július 11-én.

 

Információk alsóbb évfolyamoknak: osztatlan tanárképzés, alapképzés, mesterképzés, szakirányú továbbképzés, felsőoktatási szakképzés

2019/2020. tanév II. félév

 

A szakdolgozati témák a tanszéki hirdetőtáblán megtekinthetők, a nyomtatvány letölthető a http://www.jgypk.u-szeged.hu/karrol/aktualis-hirek/szakdolgozati-170123 címen.

Szakdolgozati témabejelentő lapot a témaválasztás után a három és négy szemeszteres képzésben résztvevő hallgatók, a második szemeszter  tantárgyfelvételi időszakának végéig, a hat szemeszteres képzésben résztvevő hallgatók a negyedik szemeszter tantárgyfelvételi időszakának végéig, de legkésőbb február 28-ig a Tanulmányi Osztályon adják le.

A témaválasztással kapcsolatban bővebb tájékoztatást a tanszéken kérhetnek.

A hallgatók személyesen vagy telefonon is kereshetik a Tanulmányi Osztályt.

Ügyfélfogadás :       hétfő-szerda: 10:00 – 13:00 óráig,

                                 kedd – csütörtök: 12:00 – 15:00 óráig                     

                                 pénteken: 8:00 – 11:00 óráig

 

Telefonszám: – tanulmányi előadók: +36 62/546-064, -066 , -067,                       

                       – Oktatási Irodavezető, TR referens: +36 62/544-765.

A tanulmányokkal kapcsolatos mindennemű kérelmet a Modulo programban kell beadni, a Karközi beadási hely virtuális irodában az aktuális kérvény kiválasztásával.

Levelező tagozatos hallgatóknál a tanulmányi szabadság ügyében a munkáltató az illetékes.

 

Teljes dokumentum itt olvasható!

e-mail