Szaktárgyak oktatása idegen nyelven Szakirányú továbbképzés

admin, frissítve 2018, augusztus 2 - 12:54

A képzés célja a tanárképzés keretében megszerzett valamely tanári szakképzettség területén a közoktatásban, a szakképzésben és a felnőttképzésben oktatható tantárgy(ak) valamely idegen nyelven való oktatására, valamint az idegen nyelven történő oktatási, pedagógiai kutatási tervezési és fejlesztési feladatokra történő felkészítés, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására való felkészítés.

 A képzés 4 féléves, 120 kredites.

A jelentkezés feltételei: tanári szakképzettség; sikeres felvételi vizsga; angol nyelvből felsőfokú C típusú államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: idegen/nemzetiségi nyelven (nyelvmegjelöléssel) oktató (megjelölve az alapképzési oklevél szerinti tanári szakterületet) szakos tanár

Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Bakti Mária, Alkalmazott Humántudományi Intézet Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék Angol szakcsoport, cím: 6725 Szeged, Hattyas u. 10., tel/fax: (62) 546-316, email: bakti@jgypk.szte.hu, honlap: http://www.jgypk.u-szeged.hu/.

Egyéb információk:  Szaktárgyak: biológia, erkölcstan, fizika, földrajz, hittan, informatika, kémia, matematika, rajz- és vizuális kultúra, technika, testnevelés, történelem. Idegen nyelv: angol.