Kezdőlap
Történet
Események
Munkatársak
Órarendek
Érettségi
Szakdolgozatok
Tankönyvírás
A Torricelli-cső
Szakoktató szak

 

 

Alkalmazott Egészségtudományi és Környezeti Nevelés Intézet

 

Általános és Környezetfizikai Tanszék

 

 

Az SZTE JGYPK Általános és Környezetfizikai Tanszéke nevében tisztelettel köszöntöm az Olvasót.

 

Örülünk és köszönjük, hogy meglátogatja honlapunkat. Egy nagy múltú felsőoktatási intézmény ugyancsak nagy múltú, ugyan többször nevet váltott Fizika Tanszékével ismerkedhet meg. A Tanszék falai között, az előadótermekben és laboratóriumokban sok száz diák, jobbára leendő fizikatanár ismerkedett meg szakmája titkaival, hogy azt továbbadhassa – ahogyan kell – az őt követő generációknak. Számukra emberséget és tudást nagyhírű elődeink adtak, akiknek példáját ma is tisztelettel igyekszünk követni. A sors és a társadalmi változások úgy hozták, hogy a négy éves, főiskolai szintű tanárképzés megszűnt, helyét felváltotta az egyciklusú tanárképzés. A fizika BSc és a fizika MSc keretein belül a fizikatanár-képzésben továbbra is részt vesz Tanszékünk, de feladataink az új képzési rendszerben polarizálódtak és kibővültek. Így többek között környezetfizikai tananyagot közvetítünk Környezettan szakos hallgatóknak, valamint a Fizika BSc Környezetfizika szakirányos hallgatóinak. Tanszékünk oktatója a Műszaki szakoktató BSc képzés szakfelelőse, de egyben több kurzus tantárgyfelelősei is vagyunk ezen a szakon. Részt veszünk továbbá a Tanító szakosok képzésében, valamint több Felsőfokú Szakképzéshez tartozó képzésben is.

 

Az oktató munka mellett továbbra is nagy gondot fordítunk tankönyvírói tevékenységre: általános iskolai fizika tankönyveink és fizika tárgyú kiadványaink jelentek meg a Mozaik Kiadó gondozásában, a Maxim Kiadó pedig középiskolai fizikatankönyv-családjának és fizikai feladatgyűjteményének egyik szerzőjét jegyzi Tanszékünkről.

 

2006 óta a Dél-alföldi régióban Tanszékünk biztosítja a helyszínt és a kísérleti eszközöket az emelt szintű fizika érettségi szóbeli fordulójához. Ezen kívül rendszeresen szerepet vállalunk rendezvényeinkkel a fizika népszerűsítésében és a tehetséggondozásban is.

 

Kutatómunkánk kiterjed környezetfizikai, elsősorban radioaktív sugárzással kapcsolatos vizsgálatokra, emellett kollégáim számos hazai és nemzetközi együttműködés keretében folytatnak eredményes kutatómunkát a szilárdtestfizika, ezen belül a lézeres nanostruktúrák előállítása és vizsgálata területén.

 

Tanszékünk tevékeny részt vállal a múlt emlékeinek ápolásában, tanszékünk folyosóin és előadótermeiben olyan, eredeti szépségében megőrzött és/vagy felújított taneszközök láthatók, amelyek évtizedeken át szolgálták a fizikatanár-képzést a fizika előadásokon és a fizikai laboratóriumokban. Számos további kísérleti eszközünk a Kar főépületében 2011-ben megnyílt Tudástárban nyert méltó elhelyezést annak reményében, hogy sok-sok tudástár-látogatónak nyújtson esztétikai és ismeretélményt egyaránt.

 

Szeged, 2011. március 8.

 

Prof. Dr. Nánai László

Professor emeritus

Tanszékvezető:

 

Dr. Farkas Zsuzsanna

főiskolai tanár

 

E-mail:

zfarkas@physx.u-szeged.hu

farkas.zsuzsanna@szte.hu

 

 

Telefon:

62/544-746

4746-os mellék

 

Levelezési cím:

6725 Szeged

Boldogasszony sgt. 6.

 

 

Minden jog fenntartva! | Készült: 2022.03.08. | © SZTE-JGYPK Alkalmazott Egészségtudományi és Környezeti Nevelés Intézet - Általános és Környezetfizikai Tanszék | Készítette: Horváth Zsolt

 

Kezdőlap | Események | Munkatársak | Órarendek | Érettségi | Szakdolgozatok | Tankönyvírás | A Torricelli-cső | Műszaki szakoktató szak

 

« SZTE | JGYPK »