- Művelődéstudományi Intézet - http://www.jgypk.hu/tanszek/kozmuv -

Az Intézet Tudományos Diákköre

Az SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet

Tudományos Diákköre

 

Az SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézetben Andragógia MA, Kulturális mediáció MA és Könyvtáros tanár szakos hallgatók vesznek részt az intézeti tudományos diákkör munkájában, a TDK-felelős oktató dr. Újvári Edit. A sikeres TDK munka eredményeként 2015-ig számos hallgatónk ért el OTDK helyezést, publikálta kutatási eredményeit.

A korábbi, lényegesen nagyobb létszámú diákköri munka folytatását gátolta az Andragógia BA szak megszüntetése, ennek következményeként csak kis létszámú, általában levelező csoportok oktatása zajlik. Ennek ellenére, a kis létszámú csoportokból felkészített TDK-zók rendkívül eredményesen dolgoznak a diákköri munkában, a témavezető kollégák és az intézet továbbra is kiemelt feladatként tekint a TDK-ra. A Közösségszervező BA szak indulása várhatóan új lendületet ad az intézeti TDK-nak is.

ejszakai-bagoly-bagoly-londoniapro-47661

A 2017-es XXXIII. OTDK Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi szekciójának rendezési jogát a JGYPK nyerte el, az ügyvezetést és a szervezési lebonyolítási munka oroszlánrészét a Felnőttképzési Intézet kollektívája vállalta, rendkívül sikeresen.

TDK témavezető oktatók
Az OTDK-n résztvevő hallgatók felkészítése a szóbeli prezentációra a témavezető oktatók vezetésével zajlik. A témavezető oktatók már számos OTDK díjat elérő TDK dolgozat témavezetőjeként szereztek tapasztalatot a TDK munkában.

Dr. Habil. Keczer Gabriella egyetemi docens, szervezeti kultúrát kutató szakember. Nagy szakmai tapasztalatokkal rendelkező TDK témavezető oktató.

Dr. Szirmai Éva főiskolai docens, kulturális mediáció szakcsoport tagja, a tömegkultúra szakértője. Nagy szakmai tapasztalatokkal rendelkező TDK témavezető oktató, a XXXIII. OTDK 13. szekciójának ügyvezető titkára. Az OTDT Kiváló Szervezői Díj (2017) kitüntetettje.

Dr. T. Molnár Gizella intézetvezető főiskolai tanár, a kultúrpolitika, a nemzetiségi kulturális identitás szakértője. Nagy szakmai tapasztalatokkal rendelkező TDK témavezető oktató.

Dr. Újvári Edit szakcsoportvezető egyetemi docens, kulturális mediáció szakcsoportvezető, intézeti TDK-felelős, 2009–2015 között az SZTE JGYPK Kari TDT-elnök. Nagy szakmai tapasztalatokkal rendelkező TDK témavezető oktató, a XXXIII. OTDK 13. szekciójának ügyvezető társelnöke. Az OTDT Mestertanár Aranyérem díj (2017) kitüntetettje.

Letölthető verzió (pdf)