Facebookon

Andragógus pedagógus Nyomtatóbarát változat

ANDRAGÓGUS PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

 

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: andragógus pedagógus

A képzés ideje/óraszáma: 2 félév (180 óra)

A képzés kreditértéke: 60 kredit

Munkarend: levelező

Konzultációk gyakorisága: kéthetente vagy háromhetente pénteki és/vagy szombati napokon

Önköltség: 160.000.-Ft/félév

A képzés helye: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Felnőttképzési Intézet, Szeged, Szilléri sgt. 12.

A felvétel feltétele: pedagógus diploma vagy tanári szakképzettség valamint legalább 1 év felnőttoktatási vagy felnőttképzési oktatói gyakorlat

 

A továbbképzés célja: A szakirányú továbbképzés célja olyan szakemberek képzése, akik az iskolai rendszerű felnőttoktatásban és az iskolarendszeren kívüli felnőttképzésben eredményes oktatási, képzési tevékenységet tudnak végezni, és képesek ellátni a tanulási-tanítási folyamattal kapcsolatos tervezési, szervezési és értékelési feladatokat. A képzésben résztvevők elsajátítják a felnőttkori tanulás pszichológiai sajátosságait, a kompetenciafejlesztés lehetőségeit, az előzetesen megszerzett tudás és kompetenciák beszámításának módszereit, a felnőttoktatás korszerű módszereit és munkaformáit.

 

Közvetített főbb ismeretek:

 

Létszám: Minimum 5 fő, maximum 30 fő

Érdeklődni: Farkas Éva, feva@jgypk.szte.hu