Facebookon

Formai ismeretekkel kapcsolatos konzultáció Nyomtatóbarát változat

FIGYELEM!

A TÁVOKTATÁSRA VALÓ ÁTÁLLÁS ÉS A KÖNYVTÁR KÖLTÖZTETÉSE MIATT JELENTKEZŐ TÖBBLETMUNKÁK MIATT 2019/2020. II. FÉLÉVÉBEN A SZAKDOLGOZAT FORMAI ELLENŐZÉSÉT MINDEN SZAKDOLGOZÓ A KONZULENSÉVEL EGYEZTESSE!

TÁJÉKOZTATÓ

A SZAKDOLGOZATI FORMAI ISMERETEK ELSAJÁTÍTÁSÁT ELLENŐRZŐ KONZULTÁCIÓRÓL

 

A konzultáció célja:

  1. a már majdnem elkészült dolgozat hivatkozásainak és esetlegesen töredékes, de már értékelhető irodalomjegyzékének formai ellenőrzése, melynek során bizonyossá válik, hogy a hallgató képes alkalmazni a formai követelményekben megfogalmazott szabványokat, illetve
  2. amennyiben ezek nem megfelelőek, úgy a szabvány rövid átismétlése, és a dolgozat egyes (nem az összes!) elemeinek javítása ezek alapján.

A fentiek értelmében akkor érdemes a könyvtárost keresni konzultáció céljából, ha

  1. már van értékelhető mennyiségű hivatkozás és irodalomjegyzék, illetve
  2. a hallgató alaposan tanulmányozta a szakdolgozati irányelvek formai alakításra vonatkozó elveit.

Amennyiben a hallgató nem tájékozódott az irányelvekről, vagy nincsenek még értékelhető mennyiségű hivatkozásai, irodalomjegyzéke, úgy a konzultáció céljavesztett. Figyelem, nem a konzultáción történik a szabvány megismertetése, vagy használatának begyakoroltatása, és nem a könyvtáros feladata a szakdolgozat formai javítása!

Szakdolgozati irányelvek

Közösségszervezés BA

MA képzések

A konzultáció nem félévhez kötött, de a konzultációs lapon a könyvtáros aláírása nélkül a szakdolgozat nem bocsátható védésre.

Konzultációs időpontok:

Nappalis hallgatók a könyvtár nyitva tartásában, előre egyeztetett időpontban, akár kisebb csoportban is jelentkezhetnek.

Levelezős hallgatók e-mailben vagy személyesen is konzultálhatnak. Személyes konzultáció lebonyolítható több menetben is, például óraközi szünetekben, vagy olyan módon, hogy az ellenőrizendő anyagot e-mailben elküldi a hallgató, de személyesen beszéljük meg az esetleges problémákat.

E-mail: daniella@jgypk.szte.hu

A konzultáció ideje a megjelenő hallgatók számától, és a formai ismeretek elsajátításának mélységétől függően 15-30 perc.

A konzultáció helye:

SZTE JGYPK Művelődéstudományi Intézet könyvtára, Szilléri sgt. 12. földszint folyosó vége