Facebookon

Szakdolgozati témák Nyomtatóbarát változat

Az alábbi lista segítséget kíván nyújtani a saját szakdolgozati témák kiválasztásához. Elsősorban területeket jelöl ki, ezeken belül mindenki megvalósíthatja a saját ötleteit, szűkítheti (vagy éppen kiterjesztheti) a kifejteni kívánt témakört.

Esztétika – médiaesztétika – a tömegkultúra kérdései – szemiotikai elemzések

Ünnepeink jelentésváltozásai

Családi (esküvői, csoport-, gyermek- stb.) fotók szemiotikai elemzése

Tárgykultúránk kommercializálódása

Az amerikai kommersz filmek hőstípusai (romantikus-, western-, akció- stb. filmek)

Sajtó- és médiaismeret

Televíziós műsortípusok összehasonlító elemzése

A valóság és annak képe (vizuális manipuláció a nyomtatott és elektronikus médiában)

Úton a bulvár felé (a hírfilozófia változásai a kereskedelmi televíziók ill. a bulvársajtó térhódítása óta)

Adott szerző publicisztikai munkássága

Adott (helyi) médium története

Online újságírás

Az új kommunikációs technikák és színterek hatása a köznyelvre („sms- és chat-nyelv”)

A nő (a fogyatékkal élő, a gyermek stb.) megjelenítése és szerepeltetése a médiában

Egyes sajtóműfajok változásai kialakulásuktól napjainkig (tárca, oknyomozó-tényfeltáró riport, jegyzet stb.)

Publicisztikai műfajok az elektronikus médiában