Facebookon

Szakdolgozati témák Nyomtatóbarát változat

Nyelvtudomány: Szinonimakutatás

 1. Lexikai szinonimák elméleti vizsgálata
 2. Lexikai szinonimák a mai orosz nyelvben
 3. Lexikai szinonimák összevetõ vizsgálata
 4. Nyelvtani szinonimák elméleti vizsgálata
 5. Paralel szerkezet – szinonima – variáns
 6. Nyelvtani szinonimák a mai orosz nyelvben
 7. Szinonim nyelvtani paralel szerkezetek összevetõ vizsgálata

Politológia: Oroszország külpolitikája

 1. Oroszország jelenkori története
 2. Az orosz történelmi fejlõdés sajátosságai, különös tekintettel a nagyhatalmi törekvésekre
 3. Az orosz expanzionizmus, mint védelmi doktrína
 4. Jelcinizmus (külpolitika, belpolitika)
 5. Putyin korszak
 6. Külpolitikai gondolkodás története
 7. Külpolitikai kurzusok 1992-tõl
 8. Oroszország szerepe a délszláv válságban
 9. Oroszország és a NATO bõvítés
 10. Közel-külföld politika

Kommunikáció:

 1. Nemzetközi kommunikáció: nemzeti sajátosságok, eltérõ kulturális szokások bemutatása
 2. Tömegkommunikáció: propaganda, meggyõzés, manipuláció
 3. Nem verbális kommunikáció: mimika és gesztusnyelv bemutatása, összehasonlítása országonként, nemzetenként