Facebookon

Regionális kapcsolatok rendezvényszervezője Nyomtatóbarát változat

képzési és kimeneti követelmények

regionális kapcsolatok rendezvényszervezője szakirányú továbbképzési  szak

1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: regionális kapcsolatok  rendezvényszervezője szakirányú továbbképzési  szak

2. Az oklevélben szereplő szakirányú képzettség megnevezése: regionális kapcsolatok rendezvényszervezője.

3.  Képzési terület: Bölcsészettudomány

4. A részvétel, (jelentkezés) feltételei: A szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki alapképzésben (illetve korábbi főiskolai képzésben) szerzett diplomával rendelkezik az alábbi képzési területek valamelyikén: bölcsészettudomány, művészet, művészetközvetítés, társadalomtudomány, pedagógusképzés.

5.  Képzési idő: 2 félév

6.  Szükséges kreditpontok száma: 60

7. A képzés során elsajátítandó szakmai kompetenciák, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben: A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az eredeti diploma mellett rendelkeznek olyan speciális ismeretekkel, melyek lehetővé teszik a regionális kulturális kapcsolatok kialakítását, fenntartását és működtetését, a helyi közösségek igényeinek felmérését. Emellett olyan szakemberek képzése, akik megfelelő ismeretekkel rendelkeznek kisebb-nagyobb közösségek, cégek, vállalkozások, tudományos intézmények rendezvényeinek szervezéséhez, lebonyolításához. A különböző konferenciák, üzleti és társas összejövetelek, ünnepek rendezését ma már rendezvényszervező cégek bonyolítják, melyek folyamatosan igényt tartanak szakember utánpótlásra, de a regionális együttműködés körülményei között hiány van a határokon túli területeken az ilyen szakemberekből. A képzés keretében a nemzetközi, kultúraközi  kommunikáció, protokoll szabályait éppúgy elsajátítják a hallgatók, mint az Közép-Kelet Európai régió és országai kulturális gazdasági és történeti sajátosságait és a kapcsolódó rendezvények szervezésének technikáit. Napjainkban az Eu-n belül egyre nagyobb jelentőségre tesznek szert a régiók, melyek fontosak az Eu-tagállamok kapcsolata szempontjából éppúgy, mint a leendő Eu-tagországok felzárkóztatásában. A regionális együttműködés jó lehetőséget jelent a határon túli magyarsággal való kulturális kapcsolattartásra is.

 

a) Főbb tanulmányi területek, ismeretek:

 

b) A szakképzettség birtokában a végzettek alkalmasak:

 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: