- Művelődéstudományi Intézet - http://www.jgypk.hu/tanszek/kozmuv -

Könyvtárostanár

FELVÉTELI 2020 (klikk!)

A 2020-as járványügyi helyzetre tekintettel megváltozott felvételi elbeszélgetés eljárásrendjéről itt tájékozódhat:

Tájékoztató Könyvtárostanár [pdf]

A képzés célja a könyvtárhasználati ismeretek és az információs műveltség tanítására képes tanárok képzése, akik felkészültek a nevelési-oktatási intézmények könyvtáraiban, a közkönyvtárakban, a kettős funkciójú könyvtárakban, az integrált intézményekben az információs műveltség mentori és pedagógiai munkájának ellátására. Alkalmasak a tanári munka szakterületi, pedagógiai-pszichológiai, szakmódszertani, gyakorlati feladatainak hagyományos és elektronikus információ forrásokkal történő támogatására, valamint az információs műveltség készségrendszerének mérésére, kutatására, fejlesztésére; a könyvtárlátogató gyermekek és fiatalok fejlettségi szintjének megfelelő tananyagrendszerek tervezésére, fejlesztésére, különböző szakterületi könyvtári tanórák szervezésére, szaktárgyi pedagógussal való közös megtartására; szaktanárok könyvtár-pedagógiai módszertani támogatására, a gyermekek és a felnőttek digitális írástudásának, információs kompetenciáinak, továbbá a szövegértés, az értő olvasás fejlesztésére, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Felvételi elbeszélgetés témakörei

Könyvtárostanár mesterszakra jelentkezőknek felvételi elbeszélgetésen kell részt venniük. A felvételi elbeszélgetés egyrészt motivációs beszélgetésből, másrészt szakmai elbeszélgetésből áll.

A beszélgetés során tájékozódunk a felvételiző ismereteiről a kurrens könyvtári és könyvtárpedagógiai kérdésekben, pl. szakfolyóiratok és pályázatok ismerete, a Könyvtárostanárok Egyesülete és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete honlapjáról szerezhető információk, saját könyvtár és célok bemutatása, stb.

A könyvtárpedagógia témakörében való tájékozódáshoz az alábbi források áttekintését javasoljuk:

Dömsödy Andrea: A könyvtárpedagógia elmélete és gyakorlata. Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 2018.

Könyv és nevelés folyóirat aktuális számai

Olvasásportál

Jelentkezés a felvi.hu-n keresztül.