- Művelődéstudományi Intézet - http://www.jgypk.hu/tanszek/kozmuv -

Kulturális mediáció MA

FELVÉTELI 2020 (klikk!)

A 2020-as járványügyi helyzetre tekintettel megváltozott felvételi elbeszélgetés eljárásrendjéről itt tájékozódhat:

Tájékoztató Kulturális mediáció MA [pdf]

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett nevelés- és kultúratudományi, pszichológiai, társadalomtudományi ismereteik birtokában képesek a szociokulturális társadalmi folyamatok elemzésére, a szükségletek felmérésére, elemzésére, a megjelent igények megjelenítésére, a kultúra tartalma, a kultúra alkotói és a különböző társadalmi csoportok közötti mediálásra, professzionális kultúraközvetítésre. A végzettek alkalmasak a különböző településeken, hazai és nemzetközi közösségekben a kulturális igények alapján a művelődési lehetőségek fejlesztésére, kulturális projektek tervezési, szervezési, üzemeltetési és ellenőrzési feladatainak ellátására. Megfelelő ismeretekkel és képességekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

Felvételi elbeszélgetés

Kulturális mediáció mesterképzésre jelentkezők számára felvételi elbeszélgetést tartunk. A felvételi elbeszélgetés célja, hogy a jelentkező motivációja, a kultúraközvetítés iránti érdeklődése kifejezésre jusson. Szóba kerül a BA (vagy főiskolai) képzésben szerzett szakdolgozati témája, szakmai életútja, érdeklődési köre. Eddigi tanulmányi és szakmai eredményeinek ismertetésére is lehetőség nyílik (pl. OTDK-n, konferenciákon való részvétel, publikációk, kulturális programok szervezésében való részvétel, pályázati tapasztalatok stb.), valamint a beszélgetés témáját képezi a kulturális mediációval kapcsolatos általános tájékozottság is.

A felvételi beszélgetéshez javasolt szakirodalom:

Vitányi Iván (2002) A civilizáció és a kultúra paradigmái. In Magyar Tudomány, 2002/6. http://www.matud.iif.hu/02jun/vitanyi.html

Szűcs Norbert (2003) A cigányság szociológiai szakirodalma a rendszerváltás utáni Magyarországon. In Pászka Imre, Szűcs Norbert (szerk.): Kisebbségszociológia. Szeged, Belvedere Meridionale, 66-106. o.

Jelentkezés a felvi.hu-n keresztül.