Dr. Szilassi Lajos
fõiskolai docens

1966-ban kapott matematika - ábrázoló geometria szakos középiskolai tanári diplomát a JATE Bolyai Intézetében. Hat év középiskolai tanítási gyakorlattal került a JGYTF matematikai tanszékére.

Oktatási területe a geometria, elemi matematika, számítástechnika.  A  - fõként - oktatási területeihez kapcsolódó kutatásaiban a különbözõ matematikai (geometriai) problémák számítógéppel segített megoldásai, ill.  azok szemléltetése terén végez vizsgálatokat.

Fontosabb(nak vélt) publikációi:

  1. Páronként szomszédos lapokkal határolt poliéderek Egyetemi doktori értekezés, József A. Tudományegyetem, 1977.
  2. Egy poliéder, melynek bármely két lapja szomszédos A Juhász Gyula Tanárképzô Fôiskola Tudományos Közleményei II. Szeged, 1977., (130.-139. old.)
  3. Extremális tulajdonságú toroidok A Juhász Gyula Tanárképzô Fôiskola Tudományos Közleményei . Szeged, 1983., (43.-56. old.)
  4. Egy algoritmus a háromszorosan összfüggô gráfok vizsgálatára (Társszerzôként) A Juhász Gyula Tanárképzô Fôiskola Tudományos Közleményei II. Szeged, 1980., (151.-166. old.)
  5. Szabályos Toroidok Középiskolai Matematikai Lapok 1983./8.-9. (97.- 104. old.)
  6. Regular Toroids Structural Topology # 13. 1986., Montreal , Canada (p.: 69.- 80.)
  7. A computer-aided Demonstration of the Poincare model of hyperbolic geometry Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Nova Series Tom XXII) Sectio Matematicae Eger , 1994. (p.: 131-140.)
  8. Fogások (Eljárások, függvények PASCAL programok fejlesztéséhez) Számtógépi program és felhasználói segédlete. JGYTF KIadó, Szeged, 1994 ISBN 9637171 50 9
  9. Projective Geometry (Számítógépi program) (A használat jogát megvásárolta a Grazi Mûszaki Egyetem Geometriai Tanszéke.)
  10. A Bolyai geometria Poincare -féle modellje (Számítógépi program)  Forgalmazó: Kurzor Számítástechnikai Kft.

Említést érdemlõ eredménye, a nevéhez fûzõdõ poliéder  felfedezése ( [2], [3] ):

E-mail: szilassi@jgytf.u-szeged.hu
 

Vissza:

Szegedi Tudományegyetem
Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskolai Kara
Matematikai Tanszék