EN
FELVÉTELIZŐKNEK
KÉPI ÁBRÁZOLÁS ALAPSZAK FELVÉTELI VIZSGA A felvételi vizsgán elérhető maximális pontszám: 200 A felvételi vizsga menete: A felvételi 1 napos, két részből áll: - 9-13 óráig a gyakorlati feladatok elvégzése. - 14 órától: szakmai beszélgetés. 1. 9-13 óráig Gyakorlati feladatok (kizáró alkalmassági vizsga): Elérhető pontszám: 150 pont Felszerelés: ½ íves rajztábla, 3 db. ½ íves rajzlap, eszközök: égetett rajzszén, rongy, monopol gumi, kréta v. grafit, akvarell v. tempera, esetleg pasztellkréta, ecsetek. 1 . Portré - tónusos ábrázolás környezettel: Tanulmányrajz 1/2 íves méretben /lehetőleg égetett rajzszénnel/ 90 perc 60 pont 2 . Mértani testek, síkok szerkezeti rajza: Szabadkézi rajz 1/2 íves méretben /lehetőleg grafittal vagy pittkrétával/ 45 perc 50 pont 3 . Színvázlatok : Kompozíciós vázlatok csendéletről minimum 4 db, legalább A/5-ös méretben /lehetőleg akvarellel/ 45 perc 40 pont 2. 14 órától: Szakmai beszélgetés . / Pályaorientáció Elérhető pontszám: 50 pont Válogasson ki a saját, korábbi alkotásaiból maximum 10-15 darabot, amelyek reprezentálják az Ön érdeklődési körét és a már meglévő szakmai ismereteit. (pl: tanulmányok, festmények, egyedi-, sokszorosító- és digitális grafikák, a design tárgykörébe tartozó, digitális technikát is tartalmazó tervek, szobrok, kollázsok, fényképek, fotografikák stb., bármilyen technikával és méretben készültegyéb síkbeli- vagy térbeli alkotás képe.) - A szabadon választott munkáknak legfeljebb a fele lehet a műtermi színes vagy monokróm tanulmány - Beszélgetés az otthonról hozott munkákról, általános tájékozottság vizsgálata a vizualitás és művészetek területén. Kérjük az alábbiakban felsorolt eszközöket és dokumentumokat feltétlen hozza magával: ½ íves rajztábla, 3 db ½ íves rajzlap, égetett rajzszén, rongy, monopol gumi, kréta v. grafit, akvarell v. tempera, esetleg pasztellkréta, ecsetek legalább 10 darab önállóan készült munkát személyazonosságot igazoló dokumentumok, a felvételi eljárás díjának befizetését igazoló sárga csekk eredeti példánya Kérjük a felvételizőket, 8:45-ig jelenjenek meg teljes felszereléssel, a Szeged, Brüsszeli krt. 37. sz. alatti épületünk udvarán
- - - - - - - - - - -
EN
FELVÉTELIZŐKNEK
KÉPI ÁBRÁZOLÁS ALAPSZAK FELVÉTELI
A FELVÉTELI ELJÁRÁSOK BEMUTATÁSA
DOKUMENTUMTÁR ÓRAREND TÖRTÉNET MUNKATÁRSAK