FELVÉTELI VIZSGA A RÖVID CIKLUSÚ VIZUÁLISKULTÚRA-TANÁR SZAKON A vizsga helyszíne : Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Rajz – Művészettörténet Tanszéke A felvételi vizsga első felében (9:00-13:00-ig) a gyakorlati vizsgát készítik el a jelentkezők, majd 1 órás szünetet követően 14:00-tól kezdődik a felvételi elbeszélgetés. A 2 féléves jelentkezőknek 9:00 órakor kezdődik az elbeszélgetés. 1. Gyakorlati vizsga: Gyakorlati felvételi vizsgát csak a tanítói és más szakos tanári diplomával rendelkezőknek kell tenni . A gyakorlati felvételi vizsga célja: tájékozódás a jelentkező vizuális képességeinek fejlettségi szintjéről. Kérjük az alábbiakban felsorolt eszközöket és dokumentumokat feltétlen hozza magával: - ½ íves rajzlapok, - égetett rajzszén vagy préselt szén, - rongy, - monopol gumi, - kréta (pitt) v. grafit, - akvarell v. tempera, - ecsetek. - személyazonosságot igazoló dokumentumok, Kérjük, hogy a jelentkezéshez kapcsolódó eredeti dokumentumokat: nyelvvizsgákat, oklevélét, oklevélmellékletét/ leckekönyvét, is hozza magával az alkalmassági felvételi vizsgára. 2 . Felvételi beszélgetés: A személyes találkozás során a rövid ciklusú tanárképzésre jelentkező pályaképéről, személyes motivációiról, egyéniségéről, kommunikációs képességeiről, eddigi szakmai és pedagógiai tevékenységéről valamint további pedagógiai elképzeléseiről alkotunk képet. A 4 féléves képzésre jelentkezők esetében további cél a jelentkező szakterületi tájékozottságának, vizuális memóriájának, kreativitásának felmérése is. A beszélgetéshez készítsenek szakmai felvételi portfóliót, amely tartalmazza a következőket: Alapképzést (BA) végzettek: - 5 db. saját készítésű rajz fotóját. - 3 db. saját alkotás fotóját. - Saját tanítványainak munkáiról készített fotókat (ha már tanít vizuális kultúrát). - Saját publikációkat bemutató fotókat (ha vannak, pld. előadások, cikkek, kiállítási katalógusok, oklevelek, díjak, stb.). - Szakmai közösségek tagsági igazolványainak fotóját (amennyiben tagja valamilyen országos szakmai szervezetnek, pld: MROE, MAOE). Tanítói diplomával rendelkezők: - 5 db saját készítésű rajz fotóját. - Saját tanítványainak munkáiról készített fotókat (ha már tanít vizuális kultúrát). - Saját publikációkat bemutató fotókat (ha vannak, pld. előadások, cikkek, kiállítási katalógusok, oklevelek, díjak, stb.) - Szakmai közösségek tagsági igazolványainak fotóját (amennyiben tagja valamilyen országos szakmai szervezetnek, pld. MROE, MAOE). - Saját műalkotások bemutatása nem szükséges, amennyiben a jelentkező ezt fontosnak tartja, maximum 3 alkotás fotójával tegye meg . Más szakos tanári diplomával rendelkezők : - 5 db saját készítésű rajz fotóját. - Saját tanítványainak munkáiról készített fotókat (ha már tanít vizuális kultúrát). - Saját publikációkat bemutató fotókat (ha vannak, pld. előadások, cikkek, kiállítási katalógusok, oklevelek, díjak, stb.) - Szakmai közösségek tagsági igazolványainak fotóját (amennyiben tagja valamilyen országos szakmai szervezetnek, pld. MROE, MAOE). - Saját műalkotások bemutatása nem szükséges, amennyiben a jelentkező ezt fontosnak tartja, maximum 3 alkotás fotójával tegye meg . Rajztanári végzettséggel rendelkezők: - 5 db saját készítésű rajz fotóját. - Saját tanítványainak munkáiról készített fotókat. - Saját publikációkat bemutató fotókat (ha vannak, pld. előadások, cikkek, kiállítási katalógusok, oklevelek, díjak, stb.) - Szakmai közösségek tagsági igazolványainak fotóját (amennyiben tagja valamilyen országos szakmai szervezetnek, pld. MROE, MAOE). - Saját műalkotások bemutatása nem szükséges, amennyiben a jelentkező ezt fontosnak tartja, maximum 3 alkotás fotójával tegye meg . Szakirányú mesterképzést végzettek: - 5 db. saját alkotásról készült fotót. - Saját tanítványainak munkáiról készített fotókat (ha már tanít vizuális kultúrát). - Saját publikációkat bemutató fotókat (ha vannak, pld. előadások, cikkek, kiállítási katalógusok, oklevelek, díjak, stb.) - Szakmai közösségek tagsági igazolványainak fotóját (amennyiben tagja valamilyen országos szakmai szervezetnek, pld. MROE, MAOE). Kérjük a felvételizőket (2 és 4 félévre jelentkezők is) 8:45-ig jelenjenek meg teljes felszereléssel, a Szeged, Brüsszeli krt. 37. sz. alatti épületünk udvarán. A felkészüléshez ajánlott irodalom: Kőnig Frigyes (2013). A művészeti anatómia alapjai . Budapest: Cser Kiadó. ISBN: 9789632782935 Kőnig Frigyes (2014). Térábrázolás. Budapest: Cser Kiadó. ISBN: 9789632783499 Kőnig Frigyes (2016). Kompozíció. Budapest: Cser Kiadó. ISBN:2016. 978 963 278 443 4 A képzéssel kapcsolatos további információk kérhetők a Rajz-Művészettörténet Tanszék tanulmányi felelősétől: fabulyanejoli@gmail.com
EN
FELVÉTELIZŐKNEK
RÖVID CIKLUSÚ VIZUÁLISKULTÚRA-TANÁR FELVÉTELI
A FELVÉTELI ELJÁRÁSOK BEMUTATÁSA
DOKUMENTUMTÁR ÓRAREND TÖRTÉNET MUNKATÁRSAK
1. feladat:
Fejrajz (portré) - tónusos ábrázolás környezettel. (Tanulmányrajz ½ íves méretben, tetszőleges eszközzel, javasolt eszköz: rajzszén).
90 perc
2. feladat:
Mértani testek, síkok szerkezeti rajza . ( Szabadkézi rajz ½ íves méretben, tetszőleges eszközzel, javasolt eszköz: grafitceruza vagy pittkréta)
45 perc
3. feladat:
Színvázlatok . ( Színvázlatok összetettebb csendéletről, A/5-ös méretben, legalább 4 db, tetszőleges eszközzel, javasolt eszköz: akvarell).
45 perc
A rövidciklusú és osztatlan vizuális kultúra tanárképzés felvételijének időpontja: 2023 . július 7. (Brüsszeli krt. 37.) A felvételi eljárás várható díja 4000 forint , melynek befizetéséről és részleteiről a tanulmányi osztály tájékoztatólevelében fognak pontos információt kapni a jelentkezők. Akik a fenti időpontban előreláthatóan nem tudnak megjelenni, ezt mindenféleképpen írásban jelezzék. Nekik július 1-re, szombatra pótnapot hirdetünk.