FELVÉTELI VIZSGA A RÖVID CIKLUSÚ VIZUÁLISKULTÚRA-TANÁR SZAKON A vizsga helyszíne : Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Rajz – Művészettörténet Tanszéke A felvételi vizsga komponensei: 1. Felvételi beszélgetés – a jelentkező megismerése 2. Rajz gyakorlati felvételi vizsga 1 . Felvételi beszélgetés: A személyes találkozás során a rövid ciklusú tanárképzésre jelentkező pályaképéről, személyes motivációiról, egyéniségéről, kommunikációs képességeiről, eddigi szakmai és pedagógiai tevékenységéről valamint további pedagógiai elképzeléseiről alkotunk képet. A 4 féléves képzésre jelentkezők esetében további cél a jelentkező szakterületi tájékozottságának, vizuális memóriájának, kreativitásának felmérése is. A beszélgetéshez készítsenek szakmai felvételi portfóliót, amely tartalmazza a következőket: Alapképzést (BA) végzettek: 5 db. saját készítésű rajz fotóját. 3 db. saját alkotás fotóját. Saját tanítványainak munkáiról készített fotókat (ha már tanít vizuális kultúrát). Saját publikációkat bemutató fotókat (ha vannak, pld. előadások, cikkek, kiállítási katalógusok, oklevelek, díjak, stb.). Szakmai közösségek tagsági igazolványainak fotóját (amennyiben tagja valamilyen országos szakmai szervezetnek, pld: MROE, MAOE). Tanítói diplomával rendelkezők: 5 db saját készítésű rajz fotóját. Saját tanítványainak munkáiról készített fotókat (ha már tanít vizuális kultúrát). Saját publikációkat bemutató fotókat (ha vannak, pld. előadások, cikkek, kiállítási katalógusok, oklevelek, díjak, stb.) Szakmai közösségek tagsági igazolványainak fotóját (amennyiben tagja valamilyen országos szakmai szervezetnek, pld. MROE, MAOE). Saját műalkotások bemutatása nem szükséges, amennyiben a jelentkező ezt fontosnak tartja, maximum 3 alkotás fotójával tegye meg . Más szakos tanári diplomával rendelkezők : 5 db saját készítésű rajz fotóját. Saját tanítványainak munkáiról készített fotókat (ha már tanít vizuális kultúrát). Saját publikációkat bemutató fotókat (ha vannak, pld. előadások, cikkek, kiállítási katalógusok, oklevelek, díjak, stb.) Szakmai közösségek tagsági igazolványainak fotóját (amennyiben tagja valamilyen országos szakmai szervezetnek, pld. MROE, MAOE). Saját műalkotások bemutatása nem szükséges, amennyiben a jelentkező ezt fontosnak tartja, maximum 3 alkotás fotójával tegye meg . Rajztanári végzettséggel rendelkezők: 5 db saját készítésű rajz fotóját. Saját tanítványainak munkáiról készített fotókat. Saját publikációkat bemutató fotókat (ha vannak, pld. előadások, cikkek, kiállítási katalógusok, oklevelek, díjak, stb.) Szakmai közösségek tagsági igazolványainak fotóját (amennyiben tagja valamilyen országos szakmai szervezetnek, pld. MROE, MAOE). Saját műalkotások bemutatása nem szükséges, amennyiben a jelentkező ezt fontosnak tartja, maximum 3 alkotás fotójával tegye meg . Szakirányú mesterképzést végzettek: 5 db. saját alkotásról készült fotót. Saját tanítványainak munkáiról készített fotókat (ha már tanít vizuális kultúrát). Saját publikációkat bemutató fotókat (ha vannak, pld. előadások, cikkek, kiállítási katalógusok, oklevelek, díjak, stb.) Szakmai közösségek tagsági igazolványainak fotóját (amennyiben tagja valamilyen országos szakmai szervezetnek, pld. MROE, MAOE). 2. Gyakorlati vizsga: Gyakorlati felvételi vizsgát csak a tanítói és más szakos tanári diplomával rendelkezőknek kell tenni . A gyakorlati felvételi vizsga célja: tájékozódás a jelentkező vizuális képességeinek fejlettségi szintjéről. Feladatok : a ) Fejrajz (portré) - tónusos ábrázolás környezettel: Tanulmányrajz ½ íves méretben, tetszőleges eszközzel, javasolt eszköz: rajzszén. 90 perc a ) Mértani testek, síkok szerkezeti rajza. Szabadkézi rajz ½ íves méretben, tetszőleges eszközzel, javasolt eszköz: grafitceruza vagy pittkréta). 45 perc a ) Színvázlatok. Színvázlatok összetettebb csendéletről, A/5-ös méretben, legalább 4 db, javasolt eszköz: akvarell). 45 perc Kérjük, a felvételihez szükséges ábrázolási eszközöket és anyagokat valamint a szükséges dokumentumokat (szakmai felvételi portfólió, személyazonosságot igazoló dokumentumok, a felvételi eljárás díjának befizetését igazoló csekk eredeti példánya) a felvételire hozzák magukkal! A felkészüléshez ajánlott irodalom: Kőnig Frigyes (2013). A művészeti anatómia alapjai. Budapest: Cser Kiadó. ISBN: 9789632782935 Kőnig Frigyes (2014). Térábrázolás. Budapest: Cser Kiadó. ISBN: 9789632783499 Kőnig Frigyes (2016). Kompozíció. Budapest: Cser Kiadó. ISBN:2016. 978 963 278 443 4 A képzéssel kapcsolatos további információk kérhetők a Rajz-Művészettörténet Tanszék tanulmányi felelősétől: fabulyanejoli@gmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EN
FELVÉTELIZŐKNEK
RÖVID CIKLUSÚ VIZUÁLISKULTÚRA-TANÁR FELVÉTELI
A FELVÉTELI ELJÁRÁSOK BEMUTATÁSA
DOKUMENTUMTÁR ÓRAREND TÖRTÉNET MUNKATÁRSAK