A MŰVÉSZETI INSTRUKTOR – MESTER SZAK –BEMUTATÁSA Az SZTE JGYPK Rajz művészettörténet Tanszéken2022 őszén indult az új MŰVÉSZETI INSTRUKTOR mester szak VIZUÁLIS MŰVÉSZETI SPECIALIZÁCIÓVAL. A MŰVÉSZETI INSTRUKTOR mesterszak nem csak a művészetközvetítő alapszakok és művészeti szakoknak nyújt továbbtanulási lehetőséget, hanem meghatározott kreditek teljesítésével a társadalomtudomány és a bölcsészettudomány képzési terület alapképzési szakjainak is. A Művészeti Intézet gondozásában lévő Művészeti instruktor mesterszak vizuális és zeneművészeti specializációval várja jövőbeli hallgatóit, akik az alkotómunkát a szervezéssel ötvözve felvállalják a művészetek komplex, integratív jellegű közvetítését, a művészet értő befogadásának elősegítését. Amit tanulhattok: művészettudományok társadalomtudományok a komplex művészetközvetítés elmélete és gyakorlata kommunikációs ismeretek, kiállítási kommunikáció vizuális művészeti projektek, workshopok szervezése integrált művészeti projekt gyakorlat múzeumpedagógia XX. és XXI. századi művészeti törekvések gazdasági, jogi ismeretek választott specializációnak megfelelő vizuális alkotói gyakorlatok Tanszékünk várja azoknak az érdeklődőknek a jelentkezését, akik vizuális művészetek terén gyakorlattal rendelkeznek és céljuk, hogy választott specializációjuknak megfelelően képesek legyenek átlátni, megtervezni, megszervezni, összefogni, irányítani és lebonyolítani olyan tevékenységeket a művészeti és kulturális élet különféle színterein, amelyek vizuális, illetve előadó- művészeti területekhez tartozó tevékenységek társadalmi közvetítésére irányulnak. MŰVÉSZETI INSTRUKTOR MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI A mesterképzési szak megnevezése: művészeti instruktor (Arts Communication) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: - végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat - szakképzettség: okleveles művészeti instruktor - a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Arts Communication Expert 3. Képzési terület: művészetközvetítés 4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a művészetközvetítés és a művészetalapképzési szak. Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető: a társadalomtudomány és a bölcsészettudomány képzési terület alapképzési szakjai. Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti zeneművészeti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. A képzési idő félévekben: 4 félév A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák „A képzés célja művészeti instruktorok képzése, akik átfogó elméleti és gyakorlati ismeretekkel, valamint széleskörű nemzetközi kitekintéssel rendelkeznek a művészetek komplex, integratív jellegű közvetítése, a művészet értő befogadásának elősegítése és az érzelmi intelligencia művészetközvetítéssel történő fejlesztése terén. Választott specializációjuknak megfelelően képesek átlátni, megtervezni, megszervezni, összefogni, irányítani és lebonyolítani olyan tevékenységeket a művészeti és kulturális élet különféle színterein, amelyek vizuális, illetve előadó-művészeti területekhez tartozó tevékenységek társadalmi közvetítésére irányulnak. Alkalmasak arra, hogy művészetközvetítői feladataikat önállóan, illetve művészeti, bölcsészet- vagy társadalomtudományi területen képesítést szerzett szakemberek egyenrangú szakmai partnereként, csoportmunkában is végezzék Magyarországon és az európai kulturális térség más országaiban.” Idegennyelvi követelmény A mesterképzésekre vonatkozó általános előírás a szaknyelvi ismeretek biztosítása, melyet a Coursera kínálatából összeállított kari modul segítségével kívánunk biztosítani. A felvételi eljárás bemutatása Felvételi elbeszélgetés A személyes találkozás során a jelentkező pályaképéről, személyes motivációiról, egyéniségéről, kommunikációs képességeiről, eddigi szakmai tevékenységéről, szakterületi tájékozottságáról alkotunk képet. Zeneművészeti specializáció választása esetén a felvételi beszélgetésre készüljön a jelentkező egy műdal éneklésével vagy egy hangszeres mű előadásával. A bizottság zongorát és zongorakísérőt tud biztosítani. Vizuális művészeti specializáció választása esetén kérjük, a felvételi elbeszélgetésre hozzon magával egy vizuális kulturális tevékenységét bemutató rövid portfóliót. Felvételi pontok számítása A felvételi gyakorlati vizsgán maximum 100 pont szerezhető. Felvételi pontok: - felvételi elbeszélgetés: 70 pont - oklevél minősítése alapján: 20 pont A meghirdetett mesterképzési szakok esetében a felvételi pontszám egy részét az oklevél minősítése alapján számolják ki: - jeles: 20 pont, - jó: 16 pont, - közepes: 12 pont, - elégséges 8 pont. Kérjük, hogy a jelentkezéshez kapcsolódó eredeti dokumentumokat - személyazonosságot igazoló dokumentumok , nyelvvizsgák, oklevél, oklevélmelléklet/leckekönyv-, az alkalmassági felvételi vizsgára hozza magával. Kérjük   a   felvételizőket,   9:45-ig   jelenjenek   meg   a   Szeged,   Hattyas   u.   10.   szám   8-as   épület ( Ének-Zene Tanszék épülete) 8103-as termében. Kapcsolattartók: Dr. Asztalos Andrea PhD: asztalos.andrea@szte.hu (Zeneművészeti specializáció) Marosi Katalin DLA: marosi.katalin@szte.hu (Vizuális művészeti specializáció) http://www.jgypk.hu/tanszek/rajz/szakismertetok-muveszeti%20instruktor%20ma.html
· · · · · · · · · ·
EN
Művészeti instruktor MA
A felvételi eljárás bemutatása
Szakismertetők
A felvételijének időpontja: 2024 . május 28. kedd 10:00 óra Ének-zene Tanszék Hattyas utca 10. 8-as épület. A felvételi eljárás várható díja 4000 forint , melynek befizetéséről és részleteiről a tanulmányi osztály tájékoztatólevelében fognak pontos információt kapni a jelentkezők.